Nový web spoločnosti Cofidis

11.03.2016

Nový responzívny (RWD) web spoločnosti Cofidis od Lundegaardu je spustený.

Lundegaard dodal ďalšiu generáciu webu cofidis.cz. Web prešiel zásadnou reštrukturalizáciou, kde bol dôraz kladený na celkovú optimalizáciu konverzných krokov a najmä ich jednoduchosť na dotykových zariadeniach (tabletoch a mobilných telefónoch).

Web bol pripravený ako responzívny (RWD) s využitím princípu “Mobile first“ – to znamená, že ako prvá bola navrhovaná podoba pre mobilné zariadenia.

Klient na začiatku spolupráce stanovil niekoľko cieľov:

  • Zvýšiť hlavnú konverziu na mobilných zariadeniach.
  • Podporiť mikro konverzie prostredníctvom mobilných zariadení.
  • Zjednodušiť obsah i štruktúru súčasného webu.
  • Úprava kalkulátorov a online žiadosti na podporu predaja nových produktov.
  • Sprehľadnenie prezentácie produktového portfólia.

Projekt bol začatý koncepčnou prácou, počas ktorej bol pripravený detailný interaktívny prototyp, ktorý bol dôkladne otestovaný na vybranej skupine užívateľov. Po overení tejto etapy bola pripravená grafika a následne prebehol vývoj celého riešenia, vrátane nasadenia na prevádzkové prostriedky klienta.

Výsledná prezentácia využíva moderný a čistý grafický štýl, ktorý je v súlade s „corporate identity“ (CID) firmy. Vďaka responzívnemu webovému dizajnu je veľmi dobre prístupná i z rôznych mobilných zariadení a uľahčuje dokončenie konverzií na kľúčových miestach webu (kalkulačky, online žiadosť, kontaktné formuláre či prihlásenie k newsletteru).

Nová podoba portálu profituje zo zjednodušenej štruktúry a sprehľadneného produktového portfólia. Využíva i výhody novej generácie CMS Lars Vivo – zvýšenú bezpečnosť, výkonnosť a jednoduchšiu správu obsahu.

Navrhnuté úpravy a celkové poňatie kládlo dôraz na použiteľnosť a užívateľskú skúsenosť a podstatne zvyšuje konverziu klientov, ktorú spoločnosť Cofidis od online kanálu očakáva.