Lundegaard získal Aleša Rybáka, ďalšieho experta na Liferay

24.06.2016

Ďalším špecialistom na Liferay, ktorý rozšíril rady vývojového tímu v Java Portal & Integration Delivery Centre (JPIDC), sa stal Aleš Rybák.

Jiří Kadlec

Aleš Rybák sa tak stáva po nástupe Jiřího Kadleca, ktorý taktiež nedávno prešiel do spoločnosti Lundegaard, ďalšou významnou posilou nového tímu zameraného na vývoj, implementáciu a podporu prevádzky a optimalizácie behu webových portálov budovaných na štandardoch Java Portlet Technology.

Aleš Rybák doteraz pôsobil v tíme vývojárskej firmy IBA CZ. V Lundegaarde bude po novom zastávať pozíciu Senior Portal Specialist. Liferay platforme sa venuje takmer 10 rokov a patrí k popredným evanjelistom tejto platformy u nás. Podieľal sa na vývoji kľúčových portálov pre GE Money, O2, T-Mobile, DHL, Bosch a na mnohých ďalších projektoch pre českých i zahraničných klientov.

Aleš je taktiež častým hosťom na konferenciách Liferay DEVCON, kde prednáša o svojich poznatkoch z praxe. Je držiteľom magisterského titulu z odboru informatiky z Vysokého učenia technického v Brne. Medzi Alešove záľuby patrí fotografovanie, loptové športy, je taktiež veľkým fanúšikom kvalitnej gastronómie.