Lundegaard Usability Center

01.01.2011
Lundegaard Usability Center

Lundegaard zakladá „Lundegaard Usability Center“ – nové stredisko so zameraním na poradenstvo a služby spojené s použiteľnosťou, prístupnosťou a UX.

Lundegaard Usability Center umožní našim klientom využívať ďalšie služby spojené s online komunikáciou, a to hlavne

  • vyhodnocovanie online aktivít klienta z pohľadu ergonómie ovládania (usability),
  • sledovanie výskytu a kontextu daných kľúčových slov používaných v internetovom prostredí hlavne v oblasti sociálnych sieťach a diskusií,
  • analýzu chovania užívateľov s využitím moderných metód

Pre vytvorenie tohoto strediska budú zaistené systémy pre sledovanie využívania webov užívateľmi a pre monitoring komunikácie na internete, napríklad UX a social media monitoring systémy. Výstupy projektu, ktorého príprava je plánovaná v rokoch 2010 – 2011, budú následne ponúkané ako nové služby existujúcim a potenciálnym klientom. Skúsenosti so systémami budú tiež prezentované na odborných seminároch.

Tento projekt sa uskutoční vďaka podpore Operačného programu Praha – Konkurencieschopnosť: Viac príležitostí pre lepší život Pražanov. Program OPPK využíva prostriedky Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a jeho cieľom je rozvoj podnikania, v našom prípade v oblasti IT.

Operačný program Praha – Konkurencieschopnosť : Viac príležitostí pre lepší život Pražanov Lundegaard Usability Center je realizované vďaka podpore v rámci Operačného programu Praha – Konkurencieschopnosť. Tento program využíva prostriedky Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, ktoré sú investované do zlepšenia podmienok života občanov členských zemí EU. Operačný program Praha – Konkurencieschopnosť má za cieľ prostredníctvom investícií do dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, vedy, výskumu a rozvoja podnikania zlepšiť a skvalitniť život Pražanov.

Lundegaard Usability Centra sa týka prioritnej osa 3: Inovácia a podnikania, oblasť podpory 3.3 – Rozvoj malých a stredných podnikov. Podpora prioritnej osy 3: Inovácia a podnikanie smeruje do zavádzania nových technológií a zariadení u malých a stredných podnikov a tiež k navádzaniu spolupráce medzi výskumnou a podnikateľskou sférou.

Projekt Lundegaard Usability Center je realizovaný za podpory Európskeho fondu pre regionálny rozvoj prostredníctvom Operačného programu Praha - Konkurencieschopnosť.