Lundegaard sa zúčastnil Liferay DEVCON 2016

11.12.2016

V dňoch 14. – 16. novembra sa v meste Darmstadium (Nemecko) konal ďalší ročník konferencie Liferay DEVCON 2016.

Za Lundegaard si išli vypočuť novinky o Liferay naši špecialisti na túto platformu – Aleš Rybák, Jiří Kadlec a Jakub Kohout.

Tento ročník, ktorý navštívilo vyše 500 účastníkov a na ktorom sa predstavilo viac než 40 prednášajúcich, bol zaujímavý najmä tým, že došlo k spojeniu konferencie Liferay DEVCON s tzv. MODCONF (konferencie o modularite).

Hlavnou témou, ktorá sa tak niesla naprieč celou konferenciou, bola modularita. Tej bol venovaný prakticky celý cyklus prednášok prvého dňa.

Hoci šlo skôr o všeobecné témy, ktoré sa priamo netýkali platformy Liferay, prezentované best practises korešpondovali s technologickými postupmi a princípmi, ktoré sa Lundegaard snaží aplikovať v rámci Liferay projektov, i v non Liferay projektoch, napríklad princípy modulárneho vývoja frontendu s využitím technológií REACT.js a Redux.

Liferay predstavil na tohtoročnej konferencii taktiež žeravú technologickú novinku v deploymente - službu Wedeploy. Wedeploy je nová cloudová služba, ktorá umožní vývojárom veľmi rýchlo vystaviť webovú aplikáciu. K tomu poskytuje sadu predpripravených modulov pre autentizáciu, prístup k DB, na odosielanie emailov a niekoľko ďalších užitočných funkcií. To, či zvolíte ako jej frontend Liferay, alebo niektorý z moderných JS frameworkov, je na vás.

Časť prednášok bola taktiež venovaná oblasti migrácie, keď jednotliví zástupcovia spoločnosti Liferay vysvetľovali, ako si predstavujú migráciu aplikácií z verzie 6.2 na poslednú verziu 7. Práve tejto téme sa venoval špeciálny workshop, ktorý komentoval jednotlivé stratégie a postupy slúžiace na upgrade pluginov zo starších verzií Liferay.

Nechýbala ani demonštrácia predpripravených nástrojov, ktoré celú migráciu uľahčia. Liferay predstavil možné 2 varianty migrácie, ktoré detailnejšie popíšeme čoskoro v samostatnom článku.