Lundegaard sa stáva partnerom mobilnej platformy iPresent

12.08.2014
Lundegaard sa stáva partnerom mobilnej platformy iPresent

Na základe úspešného vývoja niekoľkých projektov pre spoločnosť 3M Nemecko sa Lundegaard stal partnerom mobilnej platformy iPresent.

Lundegaard ďalej posilňuje v oblasti webovej integráci využitím silnej mobilnej platformy iPresent„Vďaka partnerstvu môžeme ponúknuť významný prínos v oblasti riešenia podpory predajnej siete našim súčasným i budúcim zákazníkom. Platforma iPresent nám umožňuje dodávať riešenia, ktoré využívajú výhody moderných mobilných dotykových zariadení pri prepojení s internými systémami našich klientov a významne tak rozširujú ich možnosti. To všetko s využitím bežne dostupných webových technológií,“ uviedol Jiří Tonar, výkonný riaditeľ spoločnosti Lundegaard.

Riešenia na platforme iPresent umožňujú:

  • moderne, ľahko a profesionálne prezentovať ponuku vašich produktov a služieb,
  • využívať všetky existujúce predajné materiály,
  • efektívne spravovať všetky predajné materiály z jedného miesta,
  • používať pri prezentácii nielen textové alebo obrazové dokumenty, ale aj audio alebo video dokumenty
  • poskytnúť predajcom predajné materiály do koncového zariadenia (tablety, smartfóny) v jednotné podobe,
  • byť v aktívnej interakcii so zákazníkom (napr. z dôvodu aktualizácie objednávok či aktualizácie informácií o zákazníkovi),
  • pracovať v online i offline režime; ak pracujete v offline režime, synchronizácia dát prebehne automaticky pri nasledujúcom pripojení k internetu,
  • poskytnúť všetkým užívateľom vždy najaktuálnejšiu verziu predajných materiálov,
  • vykonávať aktualizáciu predajných materiálov v reálnom čase,
  • priamo u zákazníka kompletne vybaviť objednávku,
  • byť prepojený s CRM (objednávky, aktualizácie dát o zákazníkoch) alebo s inými vnútornými informačnými systémami,
  • využívať rôzne užitočné rozšírenia (napr. porovnávanie rôznych produktov, kalkulačku, konfigurátor, atď.),
  • pracovať s analýzami a podrobnými štatistikami.

iPresent je dostupný na platformách iOSAndroid a Windows.

V prípade záujmu o detailnejšiu prezentáciu možností platformy iPresent a riešení na nej postavených, nás neváhajte kontaktovať.

Viac informácií o platforme iPresent nájdete na www.ipresent.com.