Lundegaard sa stal víťazom súťaže Azureland

12.05.2015

Súťaž Azureland, usporiadaná spoločnosťou Microsoft, sa zameriava na webové open-source riešenia postavené na cloudových službách Azure.

Lundegaard sa úspešne zúčastnil prvého ročníka súťaže Azureland usporiadanej spoločnosťou Microsoft. Súťaž Azureland sa zameriava na menšie a stredné agentúry, ktoré dodávajú svoje riešenia na open-source technológiách a skúšajú ich prevádzkovať na platforme Microsoft Azure.

Lundegaard v súťaži zvíťazil so svojim novým webom, ktorý bol vyvinutý pomocou využitia open-source technológií, konkrétne PHP a Apache Solr, a funguje na platforme CMS LARS Vivo. Lundegaard vďaka víťazstvu v súťaži a preukázanej kompetencii získal certifikát Microsoft Azure Certified Partner.

„Pre Lundegaard je otázka prevádzky riešenia cloudu strategická. Máme skúsenosti s budovaním riešení na PAAS cloude na natívnych technológiách Microsoftu a Azureland zapadal do nášho zámeru vyskúšať si Azure aj pre webové riešenia na báze PHP. Mám radosť, že táto snaha viedla k tomuto oceneniu“, uviedol Jiří Tonar, výkonný riaditeľ spoločnosti Lundegaard.

Nasadenie riešenia, ktoré je postavené na platforme CMS LARS Vivo, si vyžadovalo rad menších úprav a optimalizácií, ktoré sa premietnu do budúcich verzií systému a umožnia jeho nasadenie v škálovateľných (PAAS) prostrediach.

“Deployment a prevádzka PHP aplikácie s CMS využívajúcim rad ďalších open-source technológií v prostredí Microsoft Azure priniesla zaujímavú previerku deklarácie otvorenosti Microsoftu voči svetu open-source. Pilotný projekt prakticky preukázal, že Azure predstavuje dobre použiteľné prostredie pre naše zákaznícke riešenia bežiace na PHP a Jave, ktoré vyžadujú veľkú mieru škálovateľnosti a garanciu vysokej dostupnosti.“, doplnil Tomáš Zajíček, technický riaditeľ spoločnosti.