Lundegaard sa stal Magento partnerom spoločnosti Nestlé

29.04.2013
Lundegaard sa stal Magento partnerom spoločnosti Nestlé

Lundegaard zvíťazil vo výberovom konaní na partnera pre eCommerce aktivity spoločnosti Nestlé. Táto spolupráca bola potvrdená spustením pilotného projektu.

Spoločnosť Nestlé si vybrala Magento (konkrétne verziu Enterprise Edition), ako primárnu platformu pre rozvoj svojich budúcich eCommerce aktivít a to na medzinárodnej úrovni.

Lundegaard ako Magento Associate Solution Partner zvíťazil vo výberovom konaní a stal sa tak partnerom spoločnosti Nestlé pri vývoji riešení postavených na Magente.

Prvým projektom v rámci novej spolupráce bola realizácia eshopovej časti webu divízie Nestlé Health Science, ktorý obsahuje unikátne produkty spoločnosti Nestlé z oblasti potravín určených na špeciálne lekárske účely. Eshop je previazaný so samotným webom http://www.nestlehealthscience.cz/ a umožňuje koncovým spotrebiteľom nakúpiť produkty z pohodlia svojho domova.

Projekt zahŕňal okrem štandardnej spolupráce v oblasti analýzy a návrhu riešenia vrátane drôtených modelov (wire-frames) a grafických návrhov v súlade s CID Nestlé, drobné i väčšie prispôsobenie platformy Magento. Spomenúť je možné napr. skrytie cien návštevníkom stránok mimo Českej republiky pomocou IP adresy, či využitie Magento API na export dát do externého systému zákazníkovho logistického partnera na spracovanie objednávok.

V projekte bol tiež kladený veľký dôraz na zabezpečenie citlivých dát a ochranu užívateľov, ktorá je pre firmu Nestlé prioritou. Dôležitým aspektom pri návrhu a tvorbe riešenia bol aj ohľad na užívateľskú prívetivosť, jednoduchosť nákupu a užívateľský zážitok návštevníka stránok.

Projekt eshopu Nestlé Health Science je pilotným projektom Nestlé na platforme Magento v rámci celej Európy.

eCommerce Platforma Magento

Magento je silná open-source eCommerce platforma, ktorú môžete využiť na vytvorenie a prevádzku internetových obchodov. Je ideálny pre riešenia projektov, kde je potreba existujúci stav generačne posunúť na vyššiu úroveň obchodnej výkonnosti, vrátane možnosti prenosu existujúcich dát.

Platforma Magento je ideálna pre spoločnosti, ktoré:

  • využívajú elektronické obchodovanie, „multimenovosť“ a s ňou spojenú multijazyčnosť a chcú budovať novú generáciu svojho on-line obchodu s výkonnou a flexibilnou platformou, ktorá bude podporovať ich rast a úspech v regionálnom, európskom alebo globálnom meradle;
  • už “prerástli” svoje existujúce eshopové riešenia a chcú do budúcna expandovať, prilákať a udržať si väčšie množstvo zákazníkov (a to i na viacerých trhoch);
  • chcú integrovať do svojich online aktivít aj vybrané prvky eCommerce (od predplatného, cez nepriamy predaj s využitím partnerov, až po, napríklad, vernostný systém).