Lundegaard preberá servis portálu spoločnosti 2N

01.02.2018

Lundegaard prevzal od januára 2018 prevádzku, SLA a rozvoj webového portálu spoločnosti 2N, ktorý je prevádzkovaný na platforme Liferay 6.2.

Lundegaard sa stal v roku 2017 SILVER partnerom webovej portálovej platformy Liferay. V rámci svojej stratégie sa zameriava na stredné a veľké webové riešenia pre popredných českých a medzinárodných klientov.  

Spoločnosť 2N si vybrala platformu Liferay pre svoj webový portál. V roku 2017 nás oslovila s požiadavkou na prevzatie prevádzky a servisu riešenia.

Na základe prechodovej fázy (transition period) sme klientovi dali sadu odporúčania pre zvýšenie stability a výkonnosti portálu. Následne sme od januára 2018 prevzali plnú zodpovednosť za:

  • Prevádzku portálu v rámci dedikovaného riešenia v rámci našich hostingových služieb  s optimalizáciou pre Liferay portál.
  • Dodržanie garancie vyriešenia prípadných incidentov v rámci SLA programu BRONZE.
  • Rozvoj portálu o nové funkcie a požiadavky zákazníka v rámci našej služby Webtenance®

Služba prebieha pomocou využívania nášho helpdesku s priamym napojením na ticketovací SW JIRA.  

„Spolupráca so spoločnosťou 2N pre nás bola od začiatku prestížna záležitosť, ktorá nám ďalej umožňuje rozvinúť služby v oblasti prevádzky a servisu portálov na platforme Liferay na kľúč pre segment korporačných zákazníkov. Naším spoločným záujmom je dlhodobé partnerstvo s cieľom kontinuálne zvyšovať kvalitu a atraktivitu webového riešenia 2N“ uvádza Tomáš Zajíček, technický riaditeľ Lundegaardu, zodpovedný za dodávané služby pre spoločnosť 2N.   

2N Telekomunikácie a.s.

Spoločnosť 2N vytvára originálne produkty a riešenia vychádzajúce z najnovších IP technológií a udáva tak trendy v oblasti komunikácie a bezpečnosti. Je celosvetovou jednotkou na trhu v oblasti IP interkomov a prístupových systémov. V roku 2016 sa stala súčasťou globálnej skupiny Axis Group.