Lundegaard preberá aktivity spoločnosti Ret Constellation

16.12.2013
Lundegaard preberá aktivity spoločnosti Ret Constellation

Lundegaard v rámci svojho rastu preberá od 1. 1. 2014 aktivity spoločnosti Ret Constellation.

Lundegaard preberá aktivity spojené s webhostingom, správou domén, servisom a rozvojom webových stránok a e-shopov cca 100 klientov spoločnosti Ret Constellation.

Súčasťou dohody je tiež prechod vybraných pracovníkov.

 „Od akvizície si sľubujeme primárne získanie nových klientov s výrazným rastovým potenciálom do budúcna, ktorým chceme ponúknuť naše služby z oblasti webovej integrácie. Podstatná v našom rozhodovaní bola i možnosť posilnenia tímu o nových kolegov s bohatými skúsenosťami. Novým klientom sme pripravení ponúknuť okrem služieb, na ktoré boli zvyknutí, i skúsenosti z ďalších oblastí a špecializácií Lundegaardu. Veríme, že novo nadviazané vzťahy sa kladne prejavia vo výsledkoch roku 2014 a Lundegaard potvrdí svoj kontinuálny rast a stabilitu,“ uviedol Jiří Tonar, výkonný riaditeľ spoločnosti Lundegaard.

Spoločnosť Ret Constellation pôsobila na českom trhu od roku 2010 s cieľom poskytovať kvalitné a flexibilné webové a e-commerce riešenia menšieho až stredného rozsahu zahrňujúce zákazkový vývoj novej funkcionality vrátane integrácie na interné systémy klientov, webdesign a samozrejme následný servis. V rámci svojho vývoja využívala vlastný CMS (RetCMS).