Lundegaard pokračuje v raste svojich zahraničných aktivít

22.01.2013
Lundegaard pokračuje v raste svojich zahraničných aktivít

Lundegaardu sa podarilo v roku 2012 naplniť svoje plány v oblasti poskytovania služieb zahraničným klientom. Obrat aktivít sa výrazne zvýšil oproti roku 2011.

Lundegaard pre 3M

Najväčším medzinárodným klientom je spoločnosť 3M. Lundegaard je jej partnerom pre správu a rozvoj webových riešení na platforme Websphere Portál / Fatwire od IBM pre oblasť Európy, stredného východu a Afriky (EMEA).

V priebehu roku 2012 sme rozširovali prácu pre pobočky 3M v európskych a mimoeurópskych krajinách. Dokončili sme niekoľko rozsiahlych projektov v regióne EMEA. Rozsahom ide o desiatky produktových webov, každý vo viac než 15 jazykoch.

Zastúpeniam spoločnosti 3M v jednotlivých krajinách i vedeniu európskych divízií poskytujeme služby najmä v oblasti

  • návrhov konceptov nových webov,
  • projektového riadenia "rolloutov" (lokalizácií) webov do európskych krajín,
  • tvorby špecifikácií pre vývoj,
  • podrobnej analytiky návštevnosti a správania sa užívateľov,
  • reportingu pre rôzne úrovne (európski ebusiness riaditelia, produktoví marketingoví riaditelia a lokálni marketéri)
  • návrhov a tvorby mobilných aplikácií (HTML5 i natívnych).

Ostatné aktivity

V rámci slovenského trhu sme výrazne zintenzívnili spoluprácu so spoločnosťou Cetelem a podieľali sa na realizácii itesco.sk

Počas roka sme rozvíjali riešenia pre ďalších našich medzinárodných klientov, ako je IRC Global Executive Search Partners alebo  S&S Consluting Finsko.

Pomáhame tiež českým spoločnostiam v zahraničných aktivitách – pre spoločnosť Partners sme pripravili a rozšírili poľskú verziu webu. Pre výrobcu kozmetických prístrojov BTL sme rozširovali produktový web pre ich estetickú radu s primárnym zameraním na oslovenie jednotlivých národných trhov. Pre spoločnosť Cofidis sme realizovali slovenskú verziu webu cofidis.sk.