Lundegaard otvára nové vývojové centrum a chce sa stať certifikovaným partnerom pre Liferay

02.05.2016

Spoločnosť Lundegaard sa rozhodla vybudovať úplne nové vývojové centrum. Java Portal & Integration Delivery Center (JPIDC).

Cieľom novo vznikajúceho centra bude technicky navrhovať, implementovať, podporovať prevádzku a optimalizovať beh webových portálov budovaných na štandardoch Java Portlet Technology (JSR-168/286) a poskytovať riešenia na integráciu portálového front-endu do IT infraštruktúry u stredných a veľkých zákazníkov s využitím produktov na implementáciu podnikových integračných „paternov“ Apache Camel, Apache ServiceMix, JBoss Fuse a ďalších.

„Vývoj riešenia na platforme Java bol súčasťou našich komplexných technologických služieb takmer od počiatku. V poslednej dobe dopyt po podnikových riešeniach na štandardoch Java Enteprise Edition rástla - a to ako v oblasti webových portálov, tak integračných riešení. Keďže sme sa nechceli dostať do situácie, kedy by boli naše existujúce kapacity úplne vyčerpané, hľadali sme pre našu technickú divíziu dlhodobé riešenie, ktoré by nám pomohlo významne navýšiť kapacitu v oblasti vývoja a konzultácií pre Javu,“ uvádza k tomu Tomáš Zajíček, CTO spoločnosti Lundegaard.

Hlavnou portálovou platformou, ktorú bude JPIDC používať, bude Liferay Portal, pre ktorú sa Lundegaardu podarilo zostaviť celý seniorsky vývojársky tím. S novo vznikajúcim tímom budú úzko spolupracovať taktiež špecialisti na vývoj webového front-endu.

„Chceme zúročiť naše dlhoročné skúsenosti s technickým dizajnom a s dodávkou informačných systémov na Java technológiách a obohatiť ich o skúsenosti nových a skúsených vývojárov spoločne s najnovšími front-endovými technológiami a modernými produktami na podporu stavby podnikových portálov,“ dodáva k tomu Jiří Tonar, výkonný riaditeľ spoločnosti Lundegaard.

Vývojové centrum bude taktiež intenzívne spolupracovať s ďalšou divíziou Lundegaardu zameriavajúcou sa na služby v oblasti konzultácií, návrhov a digital performance pre online business. Spoločne sa budú tieto divízie podieľať na hľadaní najlepších možných ciest pre najlepšie vykonateľnú implementáciu atraktívneho, užívateľsky prívetivého webového portálu postaveného na platforme Liferay Portal.

Okrem implementačných služieb ponúkne centrum taktiež komplexné portfólio konzultačných a audítorských služieb na podporu maximálne úspešného využitia vyššie uvedených technológií na strane našich zákazníkov.