Lundegaard dodal online riešenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov pre Cetelem Slovensko

10.06.2013
Lundegaard dodal online riešenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov pre Cetelem Slovensko

Pre Cetelem Slovensko sme vytvorili úplne nový web, ktorého hlavným cieľom je maximalizácia konverzie prijatých žiadostí na ponúkané finančné produkty.

Kompletne pretvorený web je primárne zameraný na on-line predaj produktového portfólia spoločnosti.

Web je navrhnutý s ohľadom na čo najjednoduchšie použitie komplexných funkcionalít, ktoré sú potrebné na vybavenie množstva žiadostí o finančné produkty, to všetko úplne samoobslužne on-line. Užívateľ je priebežne navádzaný a kontrolovaný sofistikovaným systémom nápovedí a validácií, ktoré sú vykonávané v priebehu vyplňovania nutných položiek.

Vysoká miera konverzie a minimalizácia chybovosti v rámci procesu vytvárania žiadostí bola jedným z hlavných cieľov tohto komplexného riešenia. Paralelným cieľom bolo dosiahnutie ešte komfortnejšej samoobslužnosti klienta a eliminácia bežných otázok klientov nielen na zákaznícku linku.

Pokročilé užívateľské rozhrania umožňujú nielen pohodlne vybaviť proces zriadenia finančných produktov, ale aj pre existujúcich zákazníkov riešiť správu kreditného účtu a s ním spojených online služieb.

Tieto služby vyžadujú úzke prepojenie na mnoho interných systémov spoločnosti, ktoré okrem okamžitej dostupnosti akýchkoľvek vyplňovaných informácií umožňujú taktiež ponúkať relevantnejšie, personalizované produkty a ponuky pre klientov Cetelemu.

V priebehu i po dokončení projektu je kladený vysoký dôraz na zabezpečenie každej jednotlivej komponenty systému. Riešenie spĺňa najprísnejšie nároky na podobný typ aplikácií na úrovni bankových systémov, prešlo nezávislým testom spoločnosti DCIT a všetok vývoj podlieha striktným interným pravidlám bezpečnosti na úrovni skupiny BNP Paribas Personal Finance. Systém CMS Lars Vivo je tak základným stavebným kameňom pre ďalšiu finančnú inštitúciu v poradí a je opakovane podrobovaný tým najprísnejším kritériám na bezpečnosť, správu a prehľadnosť systému.

Webový portál, dodaný spoločnosťou Lundegaard, prešiel intenzívnym testovaním, pripomienkovaním a úpravami. 4. 6. 2013 bol oficiálne spustený pre verejnosť a nahradil tým pôvodný web spoločnosti Cetelem Slovensko.