Liferay DEVCON 2018

13.11.2018

Znovu sme sa zúčastnili konferencie Liferay DEVCON v Amsterdame, tentokrát v zastúpení našich expertov Jirky Kadleca, Kuby Kohouta, Honzy Murina a Petra Buchbauera.

Trojdňová konferencia bola bohatá na prezentácie, workshopy aj následný networking. Dozvedeli sme sa, že Liferay rozbieha štyri nové produkty a diskutovali sa aj ďalšie témy, ktoré sme pre Vás zhrnuli v tejto novinke.

Štyri nové produkty

Liferay na konferencii vystúpil s veľkým oznámením, že nebude poskytovať už len jeden portálový produkt, ale celkovo štyri, ktoré sa budú navzájom doplňovať. Menovite ide o Liferay DXP 7.1, Liferay Commerce (tu môžeme očakávať aj free variantu produktu, tzv. Emporio), Liferay Analytics Cloud a posledný Liferay Cloud.

Rýchlosť platformy a jej nábehu

Brian Chen (Liferay Founder & Chief Software Architect) v rámci jeho prezentácie akcentoval nutnosť zrýchlenia vývoja pomocou lepšieho štartu portálu počas 30sec (výkonný laptop s I9 CPU). Na našich lepších staniciach sme sa dostali na cca 60sec, čo z pôvodných 250sec považujeme za naozaj skvelé zlepšenie.

Liferay Commerce bude mať spoločné core pre Enterprise a free verziu

Za nás má toto riešenie veľký potenciál pre zákazníkov, ktorí nemajú záujem si licenciu kupovať a platiť za ňu. Boli predstavené aj zaujímavé koncepty ako napr. accelerators, ktoré umožnia rýchlejšie naštartovať predajný web nad portálom Liferay, čo v súčasnosti nie je celkom jednoduchá záležitosť.

Podpora vývoja v modernom JS

Liferay sa snaží o čo najväčšiu podporu vývoja v modernom JS, čomu ide naproti aj náš projekt React-union, o ktorom prednášal na konferencii Kuba Kohout. V rámci Liferay 7.1 chce uviesť aj tzv. headless portál s APIs, ktoré budú môcť konzumovať práve custom JavaScriptové aplikácie.

Riešenie migrácie

Veľa prezentácií bolo venovaných téme migrácie zo starších verzií Liferay a stratégiám, ako to urobiť čo najlepšie. Najmä boli prezentované procesy automatizácie a kontroly breaking changes vrátane nového nástroja na migráciu do IDE – verzia 2.0.

Vývoj v Jave

Liferay celkovo tlačí na zjednodušenie vývoja pre portál v Jave. Dôkazom je vylepšený watch mode pre OSGi bundles alebo resolver OSGi už pri builde – môže včas detekovať problémy.

Modularita a jej využitie k odľahčeniu platformy

Na Devcone boli prezentované pokusy externých spoločností o zníženie náročnosti Liferay. Jeden dodávateľ ponúkol vizualizáciu závislostí, ktoré uľahčia identifikáciu dopadov, pokiaľ nejaký modul v Liferay vypneme. Výsledok – budeme mať k dispozícií zoznam modulov, ktoré bude možné vypnúť a tým dosiahneme zníženie náročnosti a času na spustenie portálu.

Liferay na konferencii priznal, že odobratie clusteru z 7.0 CE nebol dobrý krok a ospravedlnil sa za neho. Celkovo považujú verziu 7.0 a jej začiatok za strastiplnú. Kvôli tomu kladú teraz väčší dôraz na zjednodušenie vývoja, releasujú vlastné docker image s Liferay alebo prípadne Liferay s predinštalovaným ecommerce.

Jirka Kadlec (Team Leader/Senior Java Developer) s Honzom Murinom (Digital Product Designer) predstavili na konferencii case study, kde rozprávali o zmenách vo vývojovom procese a o nástrojoch, ktoré dokážu výrazne znížiť náklady na development. Prvým krokom je vytvorenie Design systému, ktorý definuje spoločný jazyk medzi UX, analýzou a vývojom. Ďalším krokom je začlenenie WCM (Web Content Management) tímu zo strany zákazníka do vývojového procesu. Dôležitá je taktiež automatizácia zostavenia celého prostredia vrátane automatického zálohovania a obnovenia produkčného prostredia na ostatné. Významná je taktiež Masterpage so všetkými komponentmi v Liferay priamo namapovaná na samotný Design systém (ID modulu u každého prvku, ktorý je z Design systému použitý). Tieto kroky vo výsledku výrazne znížia náklady na vývoj, pričom časť dodávky vývoj vôbec nepotrebuje, pretože používa existujúce prvky z Design systému, ktoré vytvára interný tím.

Jirka_Kadlec, Honza_Murin

Kuba Kohout (Java Liferay Specialist/Full-Stack developer) vystúpil na konferencii s prednáškou o React-unione, ktorý vytvárame v Lundegaarde. Ide o open source pre jednoduchý vývoj React aplikácií nad Liferay a ďalšími CMS systémami. Projekt umožňuje štandardný vývoj React aplikácií bez nutnosti mať znalosti, či dokonca spustený Liferay, čo je jedna z jeho najväčších výhod. O projekt bol pomerne veľký záujem dokonca aj z radov popredných vývojárov Liferay, ktorí spomenuli aj možnú budúcu spoluprácu. Nadviazali sme tak na vlaňajší rok, kedy bol React-Union objednávkou zo strany komunity a preto ho Lundegaard open-sourcoval a je teraz voľne dostupný na GitHube -  https://github.com/lundegaard/react-union

Kuba_Kohout

Petr Buchbauer (Head of DevOps Solutions) ku konferencii záverom dodáva: „Čo ma najviac potešilo, bola možnosť konfrontovať náš Lundegaard prístup k vývoju nad Liferay portálom so širším kolektívom – a vlastne sme si potvrdili, že to robíme správne a naopak za nami prišli kolegovia z iných krajín pre radu. Toto ma naozaj vždy teší najviac, rovnako ako fakt, že Lundegaard ako jediného partnera reprezentovali hneď traja speakeri na dvoch rôznych prednáškach! Dvaja ďalší prednášajúci kombinovali prednášku a následný workshop, ale my sme mali tú česť hovoriť o úplne odlišných témach… Tak snáď sa podarí aj o rok!“