Liferay a Adobe lídrami „Magic Quadrant for Digital Experience Platforms“

14.02.2018

Lundegaard prevzal od januára 2018 prevádzku, SLA a rozvoj webového portálu spoločnosti 2N, ktorý je prevádzkovaný na platforme Liferay 6.2.

Gartner definuje Digital Experience Platform (DXP) ako integrovanú množinu technológií založených na obecných platformách a štandardoch, ktoré poskytujú širokým skupinám užívateľov konzistentný, bezpečný a personalizovaný prístup k informáciám a aplikáciám cez viac digitálnych dotykových bodov (Digital Touchpoint). Zákazníci využívajú DXP pre vytváranie, nasadzovanie a kontinuálne vylepšovanie zákazníckych skúseností v rámci ich webových portálov a ďalších digitálnych kanálov.

Čo je Gartner Magic Quadrant

Gartner Magic Quadrant je zhrnutie prieskumu spoločnosti Gartner pre jednu konkrétnu oblasť produktov – v našom prípade ‘‘Digital Experience Platforms“ zo 17.1.2018. Tento výstup vo svojej grafickej podobe poskytuje esenciu aktuálneho stavu daného segmentu trhu a je indikátorom pre budúcu implementáciu týchto produktov u zákazníkov. Pravidlá pre vstup do hodnotenia sú stanovené spoločnosťou Gartner a jedným z nich je napríklad ročný obrat vo výške 7 miliónov USD.

Magic Quadrant for Digital Experience Platforms

Definícia jednotlivých kvadrantov je nasledujúca:

Leaders

Spoločnosti z tohto kvadrantu majú dostatok schopností podporovať svojimi produktmi rozdielne prípady použitia a konzistentne napĺňajú požiadavky zákazníkov počas podstatného časového obdobia. Ich produkty tiež poskytujú podstatný inovačný potenciál a sú úspešné predávané zákazníkom naprieč rôznymi odvetviami.

Challengers

Spoločnosti z toho kvadrantu preukazujú svojimi produktmi dostatočný rozsah funkcionality pokrývajúci súčasný dopyt, so silnou obchodnou a klientskou bázou. Ale nedostatok vízie v porovnaní s ‘‘ Lídrami ‘‘  a ‘‘ Vizionármi “ môže priniesť problémy s uspokojovaním budúceho dopytu, ako z  technologického, tak obchodného hľadiska.

Visionaries

Vizionári demonštrujú silné pochopenie potrieb nových zákazníkov a možného vplyvu nových technológií na ich biznis.

Niche Players

Tieto spoločnosti sa obmedzujú len na niektoré možné scenáre (prípady použitia) DXP platformy, majú obmedzený geografický dosah mimo svoj domáci trh a pokrývajú iba úzku skupinu odborov.

Liferay DXP

Liferay patrí medzi najmodernejšie a najkomplexnejšie portálové platformy, ktorá disponuje celým radom podporných funkcií na jednoduchú prácu s webovým obsahom a jeho zdieľaním. Vďaka intuitívnemu ovládaniu, schopnosti prispôsobenia obsahu a širokej škále pred pripravených aplikácií je obľúbeným nástrojom užívateľov po celom svete. 

Lundegaard je SILVER partner platformy Liferay od roku 2017.

Adobe Experience Manager (AEM)

AEM je komplexná platforma na tvorbu webových stránok a aplikácií, riešení pre distribúciu digitálneho obsahu s dôrazom na pôsobivú a zároveň konzistentnú užívateľskú skúsenosť naprieč rôznymi zariadeniami – web, mobil či IoT. Lundegaard je od roku 2017 Community Solution Partner platformy AEM.