Líder osobných pôžičiek v ČR - CETELEM má nový web

07.04.2014
Líder osobných pôžičiek v ČR - CETELEM má nový web

Spolu s verejnou časťou portálu sme vytvorili úplne novú a technologicky inovovanú klientsku zónu, ktorá slúži klientom spoločnosti Cetelem.

Spolu s verejnou časťou portálu sme vytvorili úplne novú a technologicky inovovanú klientsku zónu, ktorá slúži klientom spoločnosti Cetelem na prehľadnú správu a kontrolu svojich účtov a na prehľad ich pohybov a finančnej histórie.

Kompletný redizajn a technologický refaktoring celého riešenia si vyžiadal veľkú mieru zmien v samotnej logike mnohých interných systémov, ktoré po novom spracovávajú zadávané dáta efektívnejšie.

Enormný dôraz bol kladený na užívateľskú prívetivosť a pomoc pri prechádzaní, vyplňovaní formulárov a interakcii s webovým portálom. Neprekvapí tak veľmi prepracovaný systém nápovedí a chybových hlášok, ktoré užívateľa vedú k úspešnému a jednoduchému dokončeniu dôležitých činností.

Technické riešenie webu bolo cielené na nové technológie a využitie všetkých výhod HTML5, CSS3 a možností najnovších prehliadačov. Veľká miera interaktivity je zaistená ajaxovou komunikáciou so serverovou časťou bez toho, aby bol užívateľ niečím nepodstatným rušený. Všetky procesy sú maximálne automatizované, zasielanie upozornení, zmien stavov, žiadostí či ďalších aktivít je realizované na pozadí automaticky, bez zásahu administratívnych pracovníkov.