Jakub Churý povedie služby analytiky a zlepšovania výkonnosti našich riešení

08.09.2017

Svoje skúsenosti z webovej agentúry prišiel Jakub aplikovať na veľké projekty klientov Lundegaardu.

Jakub ChurýV Lundegaarde bude Jakub budovať silnú kompetenciu v oblasti výkonnostného marketingu, analytiky a na ňu naviazaného zvyšovania výkonnosti klientskych digitálnych riešení. V jeho práci sa skloňujú online marketingové disciplíny ako PPC, RTB, Affiliate či SEO. Tyká si s analytickými nástrojmi Google Analytics, Adobe Analytics či open source platformy Piwik. Tešíme sa, že tieto disciplíny bude prakticky využívať a rozvíjať i na komplexných projektoch digitálnych riešení pre našich klientov. „Lundegaard pre mňa znamená výzvu a obrovskú príležitosť sa opäť posunúť o niečo ďalej. Prinášam skúsenosti s analýzou a riadením výkonu a teším sa na spoluprácu a formovanie podobne zameraných tímov i v Lunde,” dodáva Jakub.

Jakub sa marketingom zaoberá už od štúdia. Vyštudoval odbor marketingové komunikácie na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne a prešiel ročnou stážou so zameraním na marketing a management v programe MBA na univerzite Stamford International University. Posledné obdobie Jakub pracoval v agentúre ACTUM+ na podobných projektoch v oblasti výkonnostného marketingu. 

Keď sa Jakub práve neprehrabuje v grafoch, tabuľkách a číslach, rád si zahrá na gitare (učí sa), rád cestuje (kto nie), jazdí na motorke a občas si rád zacvičí (v zdravom tele zdravý duch). Kubo k nám určite zapadne.