Facelift internetového portálu skoda.cz

15.08.2012
Facelift internetového portálu skoda.cz

Po približne ročnej prevádzke sa klient rozhodol previesť facelift svojho hlavného firemného webu Skoda.cz.

Cieľom boli predovšetkým úpravy dizajnu, ktoré mali reagovať na nové podnety od obchodného oddelenia smerom k produktovej prezentácii. Zároveň ročné obdobie poskytlo dostatok vstupných analytických dát ohľadom návštevnosti a správania sa užívateľov v rámci prezentácie, čo viedlo k súvisiacim úpravám zameraným na všeobecné zlepšenie užívateľskej prívetivosti.

Facelift bol vedený troma smermi. Po dôkladnej analýze návštevnosti sme modelovali trasy prechodov návštevníkov webom, aby sme určili najvhodnejšie miesta, na ktorých sa majú zobrazovať produkty klienta. Produkty sme v spolupráci s klientom rozdelili do produktových skupín a tie sme vhodne rozmiestnili do štruktúry webu. V rámci informačnej architektúry bolo ďalej vedľajšou úlohou vylepšiť vzájomné prepojenie webu, ktoré taktiež vyplynulo z analýzy prechodov návštevníkov  webom.

Táto úloha bola náročná vzhľadom k tomu, že produktové portfólio holdingu Škoda je nesmierne široké. Holding tvorí desať firiem, ktorých produkty je nutné správne zobraziť a logicky prepojiť.

Druhou a veľmi dôležitou súčasťou faceliftu bola samotná úprava dizajnu. Ten bol nanovo navrhnutý tak, aby predovšetkým podporil nové fotografie produktov klienta.

Tretia oblasť, na ktorú sme sa zamerali, bola optimalizácia štruktúry súvisiacich informácií u každého produktu. Web Škoda.cz je miestom, kde sa stretávajú cieľové skupiny s rôznou mierou povedomia o produktoch klienta. Od profesionálov z odboru, cez edukovaných nadšencov histórie spoločnosti Škoda, až po bežných návštevníkov. Štruktúru sme teda navrhli tak, aby ako najdostupnejšie boli uvedené obecné informácie pre bežných návštevníkov až po technické detaily pre odborových profesionálov.   

Hlavné ciele faceliftu boli teda splnené

  • uľahčiť užívateľovi jednoduchú cestu k informáciám o produktoch
  • odstrániť všetky rušivé elementy
  • sprístupniť a lepšie previazať ďalšie súvisiace informácie

V rámci vývoja internetového portálu bolo realizovaných niekoľko nových funkčných oblastí, z ktorých vyberáme:

Prezentácia jednotlivých spoločností holdingu pomocou tzv. karty spoločnosti. Karta spoločnosti prezentuje všetky dôležité informácie o spoločnosti a slúži ako spojenie so samostatným webom konkrétnej spoločnosti. Vďaka prepojeniu s produktovým modulom je možné na karte spoločnosti nájsť taktiež stručný zoznam ponúkaných produktov.

Referenčný, produktový a kontaktný modul. Novo realizovaná funkcionalita postavená na možnostiach CMS LARS Vivo ako frameworku pre vývoj webových aplikácií. V rámci CMS LARS Vivo boli naprogramované špeciálne moduly pre jednoduchú správu produktov, referencií a príslušných kontaktov. Previazanosť všetkých informácií umožňuje využiť informácie o produkte v referencii a naopak, samozrejme vrátane zobrazenia príslušných kontaktných údajov. Pomerne sofistikovaný referenčný modul bol vytvorený s využitím know-how Lundegaardu z oblasti  vývoja rozsiahlych online aplikácií a informačných systémov. Bola spracovaná analýza pomocou UML (Use Case Model, Class diagram), navrhnutá architektúra s využitím vlastností CMS LARS Vivo a následne vykonaná implementácia.

Nový portál je prevádzkovaný na dedikovanej serverovej infraštruktúre na systémovej platforme Windows Server 2008 R2 + Microsoft IIS7 spravovanej IT oddelením klienta.

Facelift internetového portálu skoda.cz
Facelift internetového portálu skoda.cz
Facelift internetového portálu skoda.cz