Energetický portál Letiska Praha bol úspešne integrovaný

15.06.2012
Energetický portál Letiska Praha bol úspešne integrovaný

Lundegaard zaistil integráciu informačného systému pre odberateľov energií na Letisku Praha do portálu prg.aero.

V rámci spolupráce Lundegaardu na rozvoji portálu prg. aero sme sa zapojili do projektu sprístupnenia  dát pre odberateľov energií na Letisku Praha. Zber a správu dát zaisťuje informačný systém ENERGIS . Implementáciu IS ENERGIS zabezpečila spoločnosť COLSYS-AUTOMATIK, a.s. spolupráci s jeho výrobcom, firmou INSTAR ITS Ostrava, a.s.

V tesnej spolupráci s implementátorom IS ENERGIS bolo pripravené zadanie integrácie do portálu prg.aero. Hlavným kritériom implementácie boli predovšetkým požiadavky v oblasti bezpečnosti, dostupnosti a užívateľského rozhrania.

Prepojenie informačného systému s webovým prostredím prebiehalo v niekoľkých fázach, ktoré zahŕňali potrebné implementačné úpravy samotnej aplikácie a nastavenia IS ENERGIS, optimalizácie užívateľského rozhrania  a zmeny v rámci prg.aero.

Do zmien užívateľského rozhrania sa zapojilo i stredisko Lundegaard Usability Center, ktoré navrhlo nový vzhľad obrazoviek s prihliadnutím na obmedzenia plynúce z možností zobrazenia fullscreen aplikácie v špecifickom a konkrétnom mieste už existujúcej prezentácie Letiska Praha.

Firemný portál prg.aero je postavený na platforme CMS LARS VIvo, ktorá umožňuje jednoduché vytvorenie potrebných integračných väzieb a dovoľuje ich ďalšie rozširovanie.