Digital Café – Zoe.ai – Behavioral Prescoring

02.08.2019

Na júlovom Digital Café sme pri dobrých raňajkách predstavili náš produkt Zoe.ai – Behavioral Prescoring, ktorý napomáha posúdiť rizikovosť klienta pri žiadosti o pôžičku on-line. A vie toho oveľa viac.

Lundegaard Digital Café je platforma stretávania sa expertov z Lundegaardu a ľudí z odboru. Cieľom stretávania je diskutovať o nových prístupoch a skúsenostiach z reálnych projektov budovania digitálnych služieb. Tentoraz sa na akcii zišli ľudia z oblasti poisťovníctva a bankového sektora.

Úvodného slova sa ujal Honza Procházka (Director Digital Solutions & Consultancy, Lundegaard), ktorý načrtol agendu celého dopoludnia a uviedol, prečo sa Lundegaard do oblasti rýchlych dát pustil. „Už viac než dvadsať rokov staviame pre našich klientov front-endy a vidíme, akú digitálnu stopu za sebou ľudia nechávajú a aké obrovské množstvá dát v tomto prostredí vznikajú. Prirodzenou cestou sme sa teda dostali do rozvoja služieb v oblasti rýchlych dát a do disciplín umelej inteligencie“, uviedol Honza Procházka.

Honza Denemark (Senior Consultant, Lundegaard) sa potom vo svojej prezentácii venoval hlavným problémom s rozsahom využitia umelej inteligencie a rýchlych dát. „Hlavné tri dôvody, prečo sa AI a fast dáta ešte toľko nevyužívajú, sú nasledovné: po prvé neviem, kde mám AI a fast dáta využiť, aby to malo zmysel pre môj biznis. Ďalej si nedokážem zadefinovať hlavné use cases v danej oblasti. A za tretie z nepreberného množstva technológií nedokážem vybrať tie relevantné.“ Honza sa na tieto otázky snažil odpovedať a zároveň sa rozprúdila veľmi zaujímavá diskusia s účastníkmi akcie.

Po Honzovi nastúpil Lukáš Matějka (Head of Fast Data and Artificial Intelligence, Lundegaard), ten sa už priamo venoval produktu Zoe.ai – Behavioral Prescoring. Najprv predstavil náš brniansky Fast AI tím, ktorý rozvíja túto kompetenciu – mikroservisnú platformu, využívajúcu rýchle dáta a umelú inteligenciu k vývoju biznis dáta-intenzívnych aplikácií. Platforma je postavená na open-source technológiách Kafka, Kafka Streams a H2O.ai.

Práve z tejto platformy vychádza aj produkt Zoe.ai, ktorý sleduje v online prostredí detailné správanie užívateľa v priebehu procesu získania pôžičky (typicky nejakou formou webového formulára) a na základe toho poskytuje o užívateľovi súhrnné informácie a predikcie, ktoré sú postavené na algoritmoch strojového učenia.

Medzi hlavné výhody tohto produktu patrí bezpečné získavanie dát, ktoré nijak nezvyšuje nároky na žiadateľa pôžičky. Vďaka tomu, že budeme lepšie poznať riziko, môže rýchlejšie dôjsť k schváleniu či zamietnutiu pôžičky, tým pádom k ušetreniu času aj nákladov. Na základe vyhodnotenia údajov v čase a nájdenie profilov „dobrých“ dlžníkov je možné lepšie cieliť online ponuky a reklamy na potenciálnych návštevníkov webu.

Lukáš svoju prednášku doplnil aj o praktické ukážky, na ktorých demonštroval fungovanie produktu v praxi. „Ako jeden z mnohých ukazovateľov o užívateľovi používame aj metódy tzv. key stroke dynamics, teda ako žiadateľ o pôžičku váha, prepisuje sa, ako rýchlo píše alebo kopíruje text v jednotlivých poliach. Ak napríklad niekoľkokrát prepíše svoje meno, môžeme to brať ako znak rizika pokusu o podvodnú žiadosť,“ uviedol Lukáš ako jeden z príkladov toho, čo všetko produkt Zoe.ai dokáže.

Na Lukáša naviazal náš hosť zo spoločnosti Cofidis Milan Bouda (Head of Data Analytics). Hovoril o využití Zoe.ai v praxi. Okrem iného zmienil, že cieľom Cofidisu je požadovať od zákazníka čo najmenšie možné množstvo dát a zároveň urobiť čo najlepšie rozhodnutia o pôžičke, a preto sa tiež rozhodli využiť technológiu behaviorálneho prescoringu. Zoe.ai im tak pomáha predpovedať schválenie pôžičky, predčasné splatenie alebo možnosť podvodného konania.

Ďalším hosťom a posledným rečníkom bol Petr Zapletal (ex CEO and Chairman of the Board, Poisťovňa Českej sporiteľne), ktorý vysvetlil, prečo je prescoring užitočný tiež vo svete poistení a predstavil modifikáciu Zoe.ai pre oblasť poisťovníctva. Medzi tri hlavné benefity produktu patrí posúdenie rizík – nájdenie rizikového klienta, ďalej zvýšenie predaja – schopnosť vytvoriť lepšie ponuky pre vhodných klientov a nakoniec taktiež prevencie proti podvodom.

Viac o produkte Zoe.ai je možné nájsť na zoe.lundegaard.ai.

Všetkým poslucháčom, ktorí sa akcie zúčastnili, ďakujeme za ich záujem a bohatú diskusiu, ktorá po skončení prezentácií prebiehala. Tešíme sa na ďalšie stretnutie nad dobrými raňajkami na budúcom Digital Café.

Digital Café – Zoe.ai – Behavioral Prescoring
Digital Café – Zoe.ai – Behavioral Prescoring
Digital Café – Zoe.ai – Behavioral Prescoring
Digital Café – Zoe.ai – Behavioral Prescoring
Digital Café – Zoe.ai – Behavioral Prescoring