Digital Café: Trendy 2020

22.11.2019

Ďalší Digital Café je za nami. S ľuďmi z biznisu sme sa podelili o trendy inšpirované našou účasťou na jesenných konferenciách ako napr. Gartner IT Symposium alebo WebExpo a taktiež tým, čo s klientmi riešime v posledných mesiacoch.

Na ďalších riadkoch zhrňujeme niektoré témy, ktoré sú prioritou u našich zákazníkov a môžu zaujať aj vás.

Digital  Growth, Digital Revenue

86% CEOs plánuje zmeny vo svojom biznis modeli do roku 2021. Prečo? Pretože sa obávajú, že inak si neudržia súčasné tempo rastu vďaka zmenám na trhu, ktoré vyvoláva digitalizácia. Súčasťou digitálnej stratégie je optimalizácia existujúcich procesov prostredníctvom nových technológií. Jan Denemark (Senior Consultant, Lundegaard) sa v prezentácii zameral na druhý pilier – rast skrz nové príležitosti. Dôležité je pozerať sa na tento trend nie ako na vyťaženie predaja služieb alebo produktov cez online („online sales“), ale vyťaženie digitálu ako zdroja generovania nových tržieb („digital revenue“).
Príkladom môže byť predaj svojich existujúcich digitálnych assetov, ďalšou možnosťou je zbierať dáta tretích strán a monetizovať pridanú informačnú hodnotu nad ich vhodnou kombináciou či vizualizáciou alebo vybudovať ekosystém na báze digitálnej platformy, prepájajúci dodávateľa a odberateľa určitých služieb.

Digi_Café_what_CEOs_want

Digital Platform

Ďalšou témou, ktorú predstavil Jan Procházka (Director Digital Solutions & Consultancy, Lundegaard), bol pohlaď na to, čo vlastne je digitálna platforma a či a kedy ju organizácia potrebuje stavať. Honza ukázal možné kroky a frameworky, ktoré firmám pomáhajú správne postupovať pri návrhu takejto platformy naprieč business a IT oddelením. Hlavné piliere digitálnej business platformy vždy zahŕňajú zákazníkov (Customer Experience Platform), partnerov (Ecosystem & API Platform), zamestnancov (Information System Platform), veci (IoT) a to všetko prepojené inteligenciou nad dátami (Data & Analytics Platform). Metodika „Platform Innovation Kit“ potom pomáha najviac tam, kde modelujete platformový ekosystém pre viac „hráčov“ a partnerov; tj. tam, kde klasické business canvasy zlyhávajú.

digital_platform

Digital Multiexperience

„Multiexperience“ je pojem, ktorý sa tlačí do popredia a je ďalšou evolúciou doterajších omichannel prístupov a stratégií. Tento posun je daný čím ďalej väčšou paletou koncových kanálov, zariadení, ale aj spôsobmi interakcií. Úplne bežnými sa stavajú ovládanie hlasom či gestami, blízko je aj využitie rozpoznania emócií či platba jednoduchým úsmevom. Služby sa stavajú veľmi personalizovanými vďaka práci s digitálnymi dátami a využitiu AI. V súvislosti s tým sa firmy musia vysporiadať s problémom, ako novú DigitalExperience modelovať a doručovať. Pomáhať im môžu pokročilé prototypovacie nástroje či & lowcode platformy.

digital_cafe_jan_prochazka

Open Banking, psd2

PSD2 alebo širšia oblasť pomenovaná ako Open Banking sú témy skloňované už niekoľko rokov. Až v poslednej dobe ale začínajú vznikať zaujímavé služby, ktoré menia status quo nie len vo finančnom sektore. JanDenemark pomenoval mnoho konkrétnych prípadov využitia – od tradičných (napr. správa osobných financií) cez nové (napr. cardless payements, skóring žiadateľa o pôžičku).

V Lundegaarde staviame digitálne platformy a zlepšovanie digital customer experience je náš denný chlieb. Zapájať nové trendy s tým spojené nás naozaj baví a žijeme tým. Ak je to pre vás dôležité, poďte sa s nami o tom porozprávať.