Digital Café: ako písať front-end nezávisle na portálovej technológii

22.06.2018

Usporiadali sme ďalšiu akciu pre našich klientov, tentoraz sme nové prístupy stavania front-endov diskutovali z vývojárskeho pohľadu.

Lundegaard Digital Café je platforma stretnutia s našimi klientmi a partnermi, kde v neformálnej atmosfére pri káve a s dobrými raňajkami ukazujeme náš pohlaď na konkrétnu tému z digitálneho sveta, prinášame reálne case studies a diskutujeme s hosťami ich skúsenosti.

Témou júnového Café bol náš prístup nazvaný „Union“, teda ako písať front-end moderne a nezávisle na portálovej technológii.

Jiří KadlecV prvom vstupe Jirka Kadlec, Java Portal Development Lead, hovoril o hlavných motiváciách, prečo vlastne projekt Union vznikol a čo rieši. Jednou z motivácie je schopnosť tvoriť nové webové aplikácie oveľa rýchlejšie, než v prípade písania na back-ende. Ďalšou motiváciou je schopnosť neustále vyvíjať a aktualizovať nové aplikácie aj počas procesu migrácie zo staršej verzie portálu (v našom príklade z Liferay 6.2 na Liferay DXP). Práve daná nezávislosť na samotnej verzii portálu toto robí ľahšie. V neposlednom rade je dôvodom pre využitie tohto prístupu fakt, že spoločnosť často vlastní kompetenciu JavaScriptového vývoja a chcú ju teda využívať.

Ďalej Jirka hovoril o výzvach, ktorým čelíme a o problémoch, ktoré daný koncept rieši. Ukázal schému princípu a architektúry Unionu v súvislosti s portálom alebo CMS.


Tomáš KonrádyNa Jirku Kadleca naviazal Tomáš Konrády, Senior Front-end Developer. Tomáš je otcom projektu React-Union. Ide o súbor nástrojov nad frameworkom React zamarených na vývoj aplikácií pre CMS a portálové systémy. Tomáš veľmi detailne popisoval, ako projekt funguje, aké vývojárske situácie pomáha riešiť. V druhej časti potom ukazoval demo so spôsobmi napojenia na webový portál.

React-Union sme na začiatku tohto roka vystavili ako open-source. Postupne zbierame spätnú väzbu a neustále pridávame nové komponenty. Projekt je dostupný na Githube.

Ondřej KopalTretím rečníkom za Lundegaard bol Ondřej Kopal, šéf nášho front-end vývoja. Ondra popísal, ako možno Union prístup aplikovať na ďalší JavaScript framework – Angular. Poukázal hlavne na odlišnosti napájania na portálové systémy oproti Reactu.

V priebehu všetkých prezentácií našich skúsených vývojárov prebiehal veľmi intenzívny rozhovor s hosťami, ktorí sa pýtali na veľmi detailné a konkrétne otázky týkajúce sa implementácii prezentovaných riešení. Jedlo sa dobré občerstvie, pila káva a živo sa diskutovalo ešte dlho po skončení akcie a za to sme radi. Získali sme dobrú spätnú väzbu a inšpiráciu na ďalšiu tému pre budúcu Digital Café, ktorú plánujeme po letných prázdninách.

Digital Café: ako písať front-end nezávisle na portálovej technológii
Digital Café: ako písať front-end nezávisle na portálovej technológii
Digital Café: ako písať front-end nezávisle na portálovej technológii
Digital Café: ako písať front-end nezávisle na portálovej technológii
Digital Café: ako písať front-end nezávisle na portálovej technológii
Digital Café: ako písať front-end nezávisle na portálovej technológii
Digital Café: ako písať front-end nezávisle na portálovej technológii
Digital Café: ako písať front-end nezávisle na portálovej technológii
Digital Café: ako písať front-end nezávisle na portálovej technológii
Digital Café: ako písať front-end nezávisle na portálovej technológii
Digital Café: ako písať front-end nezávisle na portálovej technológii
Digital Café: ako písať front-end nezávisle na portálovej technológii