DevCamp tento rok druhýkrát, celkovo s číslom 5

01.10.2017

Jesenný vývojársky výjazd sa konal v srdci Šumavy v Hojsovej Stráži. 12 odvážnych, 5 dní, 5 projektov.

Od soboty do stredy v druhej polovici septembra sme usporiadali tradičný DevCamp. Našou misiou bolo vo vopred vybraných oblastiach vytvoriť „proof of concepts“ a overiť si, či daný spôsob riešenia môže byť aplikovateľný v reálnych projektoch.

Pracovali sme na nasledujúcich témach:

Electron & Cordova

Tím: Ondra Kopal, Martin Fejes, Oliver Mrázik

Cieľom tejto úlohy bolo previesť štandardnú webovú aplikáciu na natívnu webovú aplikáciu pre iOS a desktopové platformy. Pre desktopové platformy sa nám to podarilo pomocou vývojového nástroja Electronpre iOS potom pomocou Apache CordovaDostali sme sa do stavu, kde sme vyrobili jednoduchý DevStack, ktorý nám umožňuje vývoj takýchto aplikácií do istej miery automatizovať. DevStack beží vo virtualizovanom prostredí Dockeru.

ClickStream at SDP platform

Tím: Lukáš Matějka, Aleš Rybák, Josef Krcho

„Nadviazali sme na predchádzajúci DevCamp, počas ktorého sme vytvorili základy Stream Data Platformy (SDP). Cieľom tohto kempu bolo vytvoriť prototyp systému, ktorý bude schopný sledovať správanie užívateľa na portáli Liferay DXP a tieto hrubé dáta bude distribuovať do SDP platformy, vykonávať na dátach agregácie a potom ich zobrazovať v grafickom nástroji. Významným prínosom celej architektúry je to, že se nám ju počas DevCampu podarilo virtualizovať, platformu je teda možné spustiť v plne virtuálnom prostredí – v Docker kontajneroch.“

SDP - ukázka grafického výstupu

Union

Tím: Tomáš Konrády, Václav Jančařík

„Začali sme s vývojom projektu Union, následníkom projektu React Union. Toto riešenie umožňuje vývoj niekoľkých JavaScript aplikácií zároveň a to v prostredí systémov pre správu obsahu (CMS = Content Management System) alebo portálových technológií, akou je napr. LiferayPlatforma svojmu užívateľovi dovoľuje, aby si sám vybral, aké aplikácie chce a na ktorom mieste - či už na stránke alebo na konkrétnej URL adrese. Union sa následne postará o to, aby sa aplikácie na daných miestach spustili.Na DevCampe sa nám podarilo docieliť hlbšiu modularizáciu a zapúzdrenie jednotlivých aplikácií. To umožňuje ich jednoduchšiu použiteľnosť a oddelenie zodpovednosti v prípade, keď na projekte pracuje viac dodávateľov. Taktiež sme si vyskúšali metódu extrémního programovánía odporúčame.

Automatizácia buildu

Franta Herein

 „Dal som si za cieľ nastaviť štandardy a zautomatizovať prácu s „dockerizáciou“ ako serverového prostredia, tak aj samotných aplikácií. Nakoniec sa podarilo úspešne vytvoriť kontajnerizované prostredie pre beh serverových aplikácií či už v PHP, alebo v Jave či NodeJS. Pracoval som na možnosti zabalenia jednotlivých aplikácií do image pre jednoduchšiu automatizovanú inštaláciu a následnú správu naším tímom ICT.“

Základný DevStack pre kóderov na nové projekty, využitie Vue.js

Tím: Tomáš Plecháč (nakoniec DevCamp podporoval len vzdialene), Jakub Mišenko, Lukáš Kukel

„Vytýčili sme si za úlohu vytvoriť štartovací DevStack (Coding Starter Pack – CSP) pre kóderov Lundegaardu založený primárne na kódovacích konvenciách, ktoré vznikli na minulom DevCampe. CSP definuje základnú architektúru pre SCSS (Sassy CSS: Syntactically Awesome Style Sheets CSS) a modulárne vytváranie UI komponentov pomocou jQuery alebo Vue.js a automatizuje základné úkony kódera. CSP slúži na vytváranie statických šablón pre viac platforiem: CMS LARS Vivo, jQuery, Vue.js, Angular a React based aplikácie. Vytvorená CSP bude slúžiť nielen na urýchlenie a zjednodušenie začiatku vývoja, ale hlavne na zjednotenie kódovacích konvencií, teda zlepšenie kvality a udržateľnosti kódu. Ďalej sme sa pustili do detailného preskúmania populárnej knižnice Vue.js. Vytvorili sme reaktívnu kalkulačku na výpočet pôžičky pomocou knižnice Vue.js, potom sme danú kalkulačku vytvorili i pomocou jQuery – výsledné kódy sme porovnali. Víťazom v prehľadnosti a flexibilite je za nás Vue.js.“

Okrem pracovných diskusií, programovania a kódovania nemohla chýbať ani zábava v podobe hrania hier na PS, relax v saune a vírivke (do vonkajšieho bazéna sa v tej zime nikomu ísť nechcelo), dobré jedlo a pivko. Novinkou bola stolná hra Pukec, ktorá rozbláznila i inak pokojné povahy.

A čo ďalej? Dané inovácie budeme ďalej rozvíjať a prinášať tak klientom opäť niečo navyše.

DevCamp tento rok druhýkrát, celkovo s číslom 5
DevCamp tento rok druhýkrát, celkovo s číslom 5
DevCamp tento rok druhýkrát, celkovo s číslom 5