Čo nás v Lundegaarde spája a v čo veríme

29.03.2017

Keď dlho idete naplno, občas je dobré sa zastaviť a ujasniť si, PREČO a KAM idete. A práve to robíme v Lundegaarde.

V Lundegaarde už vyše 18 rokov pomáhame firmám s ich digitálnymi projektmi. Prešli sme si niekoľkými dôležitými míľnikmi a jedným z nich prechádzame aj teraz. Spoločne s ľuďmi z firmy GrowJOB sme sa pustili do projektu definície spoločných hodnôt, ktoré formujú našu firemnú kultúru.

Tento týždeň sme aktivitu vykopli na spoločnej akcii:

"Hoci celá rada nám podobných firiem má proces hľadania vlastnej odlišnosti za sebou (faktom zostáva, že je nikdy nekončiaci) verím, že na hľadanie vlastnej odlišnosti nie je nikdy neskoro," opisuje projekt Ondřej Fatka, partner spoločnosti.

"V našom prípade sa jedná o prirodzenú reakciu na aktuálnu rastovú fázu, ktorá akcelerovala v minulom roku, extrémne kompetitívny trh IT a zmenu vo vnímaní kľúčových hodnôt na dnešnom trhu práce," dodáva Ondřej.

Lundegaard je spoločnosť postavená na ľuďoch a chceme, aby sme všetci boli na rovnakej vlne. Ondřej to opisuje takto: "Je nad slnko jasnejšie, že paradigmy v motivácii poťažmo budúci obchodný úspech v konzultačno-technologickom sektore postavenom na šikovných individualitách, sa v poslednej dobe zásadne posunul a kto tento trend včas nezachytí, je vonku z hry.“

Vieme, že to bude ťažké, možno aj bolestivé, ale určite nás to posunie bližšie k sebe, našim klientom a zároveň vpred. Tešíme sa!

"Atraktívny zostanete iba vtedy, ak nájdete silnú odlišnosť, ktorá k sebe pritiahne partiu ľudí, ktorí tieto individuálne hodnoty prirodzene zdieľajú," uzatvára Ondřej Fatka.