CMS LARS Vivo verze 1.1

31.03.2011
CMS LARS Vivo verze 1.1

Nová verzia CMS LARS Vivo je k dispozícii. Prináša rad noviniek.

CMS LARS Vivo vo verzii 1.1 prináša celú radu vylepšení a úplne nových funkcií. Hlavnou témou verzie 1.1 je rozšírená podpora mobilných (a všeobecne špecifických/alternatívnych typov) zariadení.

Vylepšená podpora špecifických typov zariadení

 • Nový typ obsahu Multimediálny objekt, zobrazujúci flash, video (flash aj HTML 5), youtube video.
 • Nový typ obsahu Užívatel'sky definovaný formulár umožňujúci si užívateľom nadefinovať vlastný formulár vrátane následných akcií s vloženými dátami.
 • Administračný modul replikačných bodov podporujúci jazykové zrkadlo.
 • Vylepšenie auditu zmenových operácií detailne informujúci o prevedených akciách nad dokumentom
 • Zasielanie notifikácií pri výskyte určitej udalosti – všeobecne notifikačný systém.
 • UX profily – možnosť nastavenia užívateľského rozhrania, podľa schopností a potrieb užívateľa.
 • VXF/I rozhranie poskytujúce možnosť importu/exportu dát do a z CMS LARS Vivo v podobe XML dokumentu.

V neposlednej rade bola v rámci 1.1 prevedené množstvo rozšírení a úprav na technickej úrovni:

 • nasadenie nových verzií jQuery knižníc,
 • nový javascriptový kalendár,
 • nový color picker.
 • výkonnostná optimalizácia - spojovania zdrojových CSS a JS súborov (zrýchľuje načítanie stránok prehliadačom),
 • pridanie "Syntax highlighteru" do WYSIWYG editora - využitie pre prezentáciu zdrojových kódov (podpora tvorby odborných článkov alebo online dokumentácie).
 • rozšírenie bezpečnostného modelu o možnosť vkladania skupín jak v databázovej, tak LDAP/Active Directory implementácii security managera.
 • Začlenenie Vivo webu do UI, ako zdroja informácií.

Viac o CMS LARS Vivo.