CMS LARS Vivo 1.2 update 1

22.08.2012
CMS LARS Vivo 1.2 update 1

Nová verzia 1.2 update 1 je k dispozícii. Prináša zaujímavé novinky v oblasti užívateľského rozhrania dokumentu.

CMS LARS Vivo verzia 1.2 update 1 (1.2.1) bola zameraná na zlepšenie práce s dokumentom – v podobe vylepšenej histórie verzií, koša a auditu zmien dokumentu. Vzniknuté mobilné šablóny zase zaisťujú jednoduché vytvorenie nového mobilného webu.

Kôš

KošCMS LARS Vivo po novom mazanie chápe ako presun do novej systémovej zložky Kôš (Trash) namiesto doterajšieho definitívneho zmazania dokumentu z úložiska. Užívateľské rozhranie podporuje túto zmenu všade tam, kde k mazaniu dochádza. Obnovenie z koša je inteligentné s umiestnením „zmazaného" dokumentu do pôvodnej cesty vrátane kontroly, či sa už na danom mieste nenachádza iný dokument.

Vivo Koš

CMS LARS Vivo od počiatku loguje všetky zmeny nad dokumentom. Vo verzii 1.2.1 bolo vylepšené podanie týchto informácií užívateľovi. Užívateľ má teraz k dispozícii presné informácie o tom, čo, kto a kedy menil.

História verzií

V rámci verzie 1.2.1 došlo k vylepšeniu prehľadu histórie verzií s pomocou využitia Ribbonu a kontextového menu. Užívateľ má tak prehľadne zobrazené všetky verzie všetkých obsahov na jednom mieste. Publikovaná verzia je vždy zvýraznená.

Vivo Verzie

Základné (defaultné) šablóny

Boli vylepšené defaultné šablóny pre desktopový web, zároveň pribudli aj chýbajúce mobilné šablóny a hlavne defaultný mobilný layout vrátane defaultného mobilného CSS. Momentálne je teda vytvorenie základnej mobilnej verzie webu veľmi jednoduché.

Interné prehľadávanie

Zjednotili sme spôsob interného fulltextového prehľadávania. Dôvodom bolo ľahšie sledovanie prehľadávania v Google Analytics. Pri využití metódy GET (oproti metóde POST) je veľmi jednoduché nastaviť v Google Analytics sledovanie, aké presne slová a spojenia návštevníci na vašom webe vyhľadávajú. Tento cenný zdroj spätnej väzby od návštevníkov chceme týmto krokom podporiť.

Skopírovaný dokument

Pri skopírovaní dokumentu sú teraz všetky jeho obsahy a verzie nastavené do stavu Nový. Vďaka tomu je možné následne všetkým obsahom nastavovať workflow od začiatku a predísť tak  nechcenému zobrazeniu. 

Ďalšie úpravy sú servisného charakteru a sú uvedené v  change logu.

Partneri môžu v rámci licenčného programu LDK sťahovať túto novú verziu priamo zo SVN úložiska na adrese svn://svn.lundegaard.cz/var/svn/vivo-cms/branches/1.2.1

Viac aktuálnych informácií o produkte nájdete tu.