CMS LARS Vivo 1.2 update 2

18.09.2012
CMS LARS Vivo 1.2 update 2

Nová verzia 1.2.2 prináša vylepšenie v oblasti užívateľského rozhrania, stability systému a odstránenia nájdených chýb.

Verzia 1.2.2 CMS LARS Vivo bola pripravená podľa plánu, v krátkej dobe po predošlej verzii. Ide o servisný update s cieľom odstrániť identifikované chyby a vykonať vylepšenia v oblasti užívateľského rozhrania, stability systému a v práci s WYSIWYG editorom.

V rámci verzie 1.2.2 bolo zapracované:

 • Vylepšenie adresného riadku a našepkávača v rámci entity selectora (vyhľadávanie podľa UUID, URL, rozšírenie počtu vyhľadaných záznamov).
 • Vylepšená práca s panelmi v rámci prechádzania.
 • Pridanie voľby v užívateľskom profile, ktorá umožňuje vypnutie nápovedí k jednotlivým položkám v rámci editácie. Táto voľba bola pridaná i do explorera.
 • Vylepšená podpora transkripcie ruštiny v rámci vytvárania url.
 • Premenovanie niektorých položiek editácie kvôli lepšiemu pochopeniu užívateľmi.
 • Úprava rozbaľovacieho (expendable) prehľadu a presun logiky zo šablóny do aplikačnej vrstvy.
 • Úprava defaultného spôsobu vyhľadávania ošetrujúca odoslanie prázdneho vyhľadávacieho poľa.
 • Doplnenie niektorých chýbajúcich prekladov pre všetky jazykové mutácie.
 • Úprava užívateľských oprávnení pre skupinu managers obmedzujúca právo mazania a presunutia.
 • Úprava radenia subdokumentov v zložke.
 • Úprava generovania RSS feedu, podľa nastavenia konkrétneho prehľadu.
 • Ošetrenie situácie pri zadaní neexistujúcej komponenty do layoutu.
 • Oprava zostavenia url v prípade použitia kotvy v rámci toho istého dokumentu.
 • Oprava zobrazovania skupín na vybranej entite na záložke zabezpečenia v niektorých prehliadačoch.
 • Oprava výpisu názvu záložky obsahu v editácii dokumentu.

Partneri môžu v rámci licenčného programu LDK sťahovať túto novú verziu priamo zo SVN úložiska na adrese svn://svn.lundegaard.cz/var/svn/vivo-cms/branches/1.2.2

Viac aktuálnych informácií o produkte nájdete tu.