CMS LARS Vivo 1.1 update 2

04.10.2011
CMS LARS Vivo 1.1 update 2

Nová verzia CMS systému LARS Vivo je na svete! Obsahuje viac ako 50 vylepšení.

CMS LARS Vivo 1.1 update 2 (1.1.2) je druhý servisný release systému Vivo 1.1 obsahujúci viac než 50 rôznych drobných vylepšení.

Medzi tie najdôležitejšie patrí:

 • Rozšírenie základného typu obsahu prehľad o statický typ prehľadu (umožňuje užívateľsky definovať zoznam, výberom konkrétnych dokumentov naprieč štruktúrou webu - vhodné pre tvorbu hlavných menu, zoznamov akčných ponúk apod.).
 • Nová šablona pre základný typ obsahu prehľad dokumentov - Rozbalovací prehľad. Tento prehľad umožňuje zobraziť obsah jednotlivých dokumentov rovno na danej stránke, přičom jednotlivé položky prehľadu sú rozbalovacie. Tento prehľad je možné spraviť viacúrovňový.
 • Vylepšené ovládanie administrácie obsahov Nástenka a Galéria, medzi položky na Nástenke sa môže vložiť deliaci text (tzv. separátor). Funkcionalita je vhodná pre prípady, keď je požadovaná štrukturovaná prezentácia súborov na stiahnutie.
 • Vylepšená prihlasovacia obrazovka do administrácie s informáciou o podporovaných verziách prehliadačov.
 • Zachovávanie originálných mien súborov uploadovaných do obsahu dokumentov a do násteniek.
 • Zlepšená identifikácia HTML elementov generovaných systémom ako rámy panelov layoutov, čo výrazne zjednodušuje prácu kóderom pri štýlovaní vzhľadu webov.
 • Špecifické typy (jedno i viac obsahových) dokumentov môžu definovať obsah UI komponenta s preddefinovanou triedou komponenty (obdobne ako je podporovaná definícia obsahu Súbor konkrétného typu-formátu).
 • Korektná obsluha chýb vzniknutých pri spracovaní PHTML šablon (ich zobrazenie nieje viac potlačované).
 • Generovanie XML sitemap (skript /sitemap.php) zahrňuje do výstupu iba dokumenty, ktoré majú zaškrtnutú vlastnosť "možno vyhľadať".
 • Menšia optimalizácia vzhľadu a rozmiestnenia prvkov administračného rozhrania vrátane základnej podpory pre iOS zariadenia (iPad).
 • Okolo 30 ďalších drobných úprav.

Partneri môžu vrámci licenčného programu LDK sťahovať túto novú verziu priamo z SVN úložiska na adrese svn://svn.lundegaard.cz/var/svn/vivo-cms/branches/1.1.2

Viac aktuálnych informácií o produkte nájdete tu.