CMS LARS Vivo 1.1 update 1

13.07.2011
CMS LARS Vivo 1.1 update 1

Nová verzia CMS systému LARS Vivo je na svete!

 CMS LARS Vivo 1.1 update 1 (1.1.1) je nová servisná verzia systému, ktorý okrem súboru bug fixov prináša drobné technické vylepšenia a optimalizácie funkčnosti.

 • Optimalizované GUI pre posledné verzie prehliadačov (MSIE, Firefox, Chrome, Opera, Safari).
 • Zdokonalená podpora referenčnej integrity (transparentné ukladanie referencií do úložiska v symbolickom formáte).
 • Významne rozšírená funkcionalita typu obsahu Užívateľský formulár.
 • Vylepšené vypisovanie chybových hlásení vo webových formulároch.
 • Built-in podpora pre Google Analytics a iné webové analytické nástroje.
 • Vylepšené zabezpečenie proti rôznym typom útokov.
 • Aktualizácie zahrnutých softwarových komponentov (WYSIWYG editor, Apache Solr indexer).
 • Podpora prenosu session medzi rôznymi site vrámci rovnakej inštancie CMS.
 • Podpora náhodného triedenia dokumentov (v prehľadoch).
 • Vylepšená podpora integrácie s Oracle RDBMS.
 • Prepracovaný manažérsky modul "Vivo".
 • Symbolické vkladanie CMS premenných a parametrov do textových výstupov a formulárových polí (v tvare #{<object>:<property>}).
 • Vylepšená XML sitemap.
 • Lokalizácia administračného rozhrania do ruštiny.

Partneri môžu vrámci licenčného programu LDK sťahovať túto novú verziu priamo z SVN úložiska na adrese svn://svn.lundegaard.cz/var/svn/vivo-cms/branches/1.1.1

Ďaľšia verzia (1.2) prinesie rad väčších funkčných zmien a rozšírení, bude uvoľnená v závere roku 2011 (darček k vianociam;-)

Viac aktuálnych informácií o produkte nájdete tu.