Cetelem Slovensko spúšťa v spolupráci s Lundegaardom nový predajný portál

09.03.2015

Cetelem Slovensko pristúpil k redesignu svojho predajného portálu. Realizáciu zveril Lundegaardu, svojmu dlhoročnému partnerovi.

Popredný poskytovateľ spotrebiteľských úverov, Cetelem Slovensko, začal práce na novej podobe svojho predajného portálu už v roku 2014. Realizáciu zveril Lundegaardu, ktorý je dlhoročným partnerom Cetelemu ČR a SR pre webové i ďalšie projekty.

Projekt začal detailnou analýzou a návrhom podrobného interaktívneho prototypu. Hlavnou úlohou bolo prispôsobiť existujúcu informačnú architektúru a obsah na zobrazenie v responzívnom webovom dizajne (RWD). Dôraz bol kladený na konverzný proces, najmä na kalkulátory, ktoré musia byť plne „elastické“ a použiteľné ako na desktopových, tak na mobilných zariadeniach pri zachovaní ich komplexnosti.

Pri úpravách konverzného procesu bola prepracovaná taktiež online žiadosť o úver, v ktorej bolo nevyhnutné nájsť také riešenie úpravy formulára, aby dosahoval rovnaké alebo vyššie konverzie na desktopovom zariadení než jeho doterajšia podoba a spoľahlivo podporil konverziu na mobilných zariadeniach.

Z pohľadu Lundegaardu ako realizátora išlo o analýzu prvého responzívneho predajného portálu veľkej úverovej spoločnosti na českom a slovenskom trhu. Návrh redizajnu bol preto pre realizačný tím veľkou výzvou.

V návrhu redizajnu portálu bol zohľadnený kontext použitia, takže jeho finálna podoba obsahuje okrem responzívneho taktiež prvky adaptívneho designu a prispôsobuje funkčnosť prvkov a stránok platforme užívateľa.

Samotná realizácia reflektovala aktuálne trendy v príprave RWD riešenia - prístup „mobile first“ – zaisťujúci pre návštevníkov optimálne zobrazenie predajného portálu s dôrazom na zážitok a rýchlosť, počnúc mobilným telefónom a končiac desktopovým zariadením s vysokým rozlíšením a hustotou pixelov. Portál je postavený na CMS LARS Vivo, publikačnom systéme spĺňajúcom vysoké nároky Cetelemu na bezpečnosť a výkonnosť.

Keďže má Cetelem s portálom ďalšie veľké plány, bude jeho budúci rozvoj zaisťovaný dedikovaným tímom, využívajúcim agilnú metodiku SCRUM. Tento postup umožní flexibilné reakcie na nové požiadavky zadávateľa, užívateľov i trhu a rýchlu inováciu. To všetko umožní zákazníkom Cetelemu pohodlné a jednoduché získanie jeho produktov prostredníctvom webového predajného portálu, bez ohľadu na použité koncové zariadenie.