Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu má nový web

17.12.2013
Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu má nový web

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) spustila nové webové stránky, ktoré vytvorila spoločnosť Lundegaard.

Nové webové stránky spĺňajú ciele, ktoré si AIFP v rámci projektu stanovila. Zadaním bolo vytvoriť web, ktorý bude reflektovať potreby asociácie združujúcej farmaceutické spoločnosti, ktoré dokážu vyvinúť nový liek. www.aifp.cz majú byť vnímané ako:

  • zdroj relevantných informácií pre laickú i odbornú verejnosť,
  • dôveryhodný a prehľadný zdroj aktuálnych informácií a vyjadrení pre novinárov,
  • podpora imidžu asociácie ako inovatívnej, modernej a otvorenej.

Web obsahuje verejnú časť, ktorá predstavuje aktivity AIFP smerom k cieľovým skupinám – dôraz je kladený na aktuálnosť informácií a ich jednoduché vyhľadanie. Tato sekcia obsahuje i on-line poradňu.

Neverejná sekcia, slúžiaca ako extranet pre členské spoločnosti, je priestorom na zdieľanie informácií a publikáciu interných materiálov.

Web bol pripravený aj pre mobilné zariadenia a je dostupný v českom a anglickom jazyku.

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) združuje farmaceutické spoločnosti s vlastným výskumom a vývojom inovatívnych liečiv. Svoje členské spoločnosti zaväzuje k dodržiavaniu Etického kódexu AIFP. Asociácia vznikla v roku 1993 pod názvom Medzinárodná asociácia farmaceutických spoločností. AIFP je členom Európskej federácie farmaceutických spoločností a asociácií (EFPIA). V roku 2013 združuje 30 členských spoločností, výrobcov originálnych liekov. Viac informácií nájdete na www.aifp.cz.