Aplikácia ALD SmartCar spoločnosti ALD Automotive sa stala víťazom kategórie Fleetový produkt/služba roku 2016.

10.02.2016

Náš klient ALD Automotive sa stal so svojou aplikáciou pre inteligentné telefóny - ALD SmartCar - víťazom v tohoročnom ročníku odbornej ankety Fleet Derby.

Voľba najlepšieho flotilového produktu a služby je v tejto ankete plne v kompetencii odbornej poroty, ktorá volí najlepší produkt a službu v rámci testovacieho dňa ankety FLEET DERBY. Víťazom sa potom stáva produkt/služba, ktorá získa najlepšie hodnotenie.

Nominované produkty/služby sú rozdelené do štyroch kategórií (Financie, Poistenie, Systémy na monitorovanie a správu flotíl a Technológie). ALD Automotive sa stal víťazom v kategórii Technológie, kde získal vyššie ohodnotenie, než konkurenčné produkty.

ALD SmartCar je aplikácia, ktorá slúži na uľahčenie komunikácie medzi klientom a jeho vozidlom. Základnými charakteristikami tejto aplikácie sú

  • Rýchly zdroj informácií o užívanom vozidle.
  • Zmluvná dokumentácia k vozidlu.
  • Plný obsah existujúcich „Driver Setov“ (Príručka pre užívateľa vozidla, Rozsah zjednaných asistenčných služieb a Celkové primerané opotrebenie).
  • On-line informácie o dostupných zmluvných servisoch.
  • Navigácia do najbližšieho zvoleného servisného miesta podľa zadaných parametrov.
  • Navigácia k najbližšej dostupnej čerpacej stanici s ohľadom na zjednané tankovacie karty.
  • Rýchla pomoc v prípade poruchy, nehody, alebo zdravotných komplikácií.
  • Objednanie vrátenia vozidla po ukončení leasingu.
  • Aktuálne informácie o cenách pohonných hmôt pre držiteľov kariet CCS.

Aplikácia SmartCar je prístupná prostredníctvom Google Play a iTunes. Viac informácií nájdete taktiež v našej referencii.