52 palcový web pre Letiště Praha

04.04.2012
52 palcový web pre Letiště Praha

Lundegaard upravil pre Letiště Praha, a.s. podobu firemného portálu pre zobrazenie na dotykových obrazovkách umiestnených v priestoroch letiska.

V rámci spolupráce na projekte správy a rozvoja portálu prg.aero (Viac o realizácii portálu nájdete v samostatnej prípadovej štúdii) pripravil Lundegaard návrh ergonómie a vzhľadu rozhrania informačných kioskov. Kiosky preberajú obsah z jednotného zdroja, rovnako ako web prg.aero, ktorý je spravovaný s využitím CMS LARS Vivo.

V rámci designu rozhrania bol kladený dôraz na užívateľskú jednoduchosť, prispôsobenie pre handicapovaných cestujúcich a úpravu funkcionality pre zobrazenie a ovládanie za pomoci gest na 52" dotykovej obrazovke.

Existujú rôzne zóny umiestnenia kioskov, ktoré umožňujú zobrazovať rozdielny hlavný obsah podľa svojho umiestnenia. To všetko samozrejme s možnosťou lokalizácie v troch jazykových mutáciách - českej, anglickej a ruskej.

Kiosky tak rozširujú existujúce komunikačné kanály (štandardný web www.prg.aero, mobilný web m.prg.aero), pomocou ktorých Letiště Praha oslovuje svojich cestujúcich a podáva im informácie dôležité pre ich cestu. Kompletná viackanálová (multichannel) komunikácia je podporovaná zo strany CMS LARS Vivo.

Kiosky sú umiestnené v rôznych častiach príletových a odletových hál.

Technológie

Pre samotné riešenie boli využité kiosky Media Channel, pre ktoré bol pripravený návrh optimalizovaného užívateľského rozhrania, implementácia a nasadenie. S výhodou boli využité vlastnosti CMS LARS Vivo a to hlavne podpora rôznych cieľových zariadení (mobily, tablety, kiosky apod.).

Vďaka nej je možné vytvárať ľahko zobrazovacie šablóny optimalizované pre daný typ, resp. skupinu zariadení a parametrizovať ich profilmi definujúcimi základné vlastnosti a možnosti zobrazenia v tejto skupine (napr. limitnú šírku obrazovky, ne/prítomnosť Javascriptu apod.). Súčasťou tejto funkcionality je i prepracovaná autodetekcia týchto zariadení. CMS LARS Vivo poskytuje podporu pre viackanálovú (multichannel) komunikáciu.

Ako v každom projekte i tentokrát bolo nutné vyriešiť technologické „oriešky“, hlavne úpravu užívateľského rozhrania pre dotykové ovládanie pri použití na 52" obrazovke, alebo začlenenie virtuálnej klávesnice pre ovládanie vybraných prvkov.

Vzhľadom k technickým, užívateľským a bezpečnostným obmedzeniam bolo potrebné docieliť potlačenie niektorých bežných správaní sa webu, akými je napríklad otváranie odkazov do nových okien a pridanie nového správania sa, ako je napr. reakcia textových polí na javascriptovú klávesnicu apod. Tieto špecifické úpravy sú vďaka detekcii zariadení typu „kiosk“ realizované na úrovni CMS LARS Vivo tak, aby „normálna“ desktopová webová prezentácia nebola nijak ovplyvnená.

Použité technológie:

  • XHTML 1.0
  • CSS 3
  • JQuery
  • Prehliadač Chrome v zobrazení full-screen.
  • CMS LARS Vivo

Správania sa užívateľov

Informácie o detailnom meraní správania sa užívateľov na dotykovom zariadení z webu web-integration.info.