Senior UX / Digital Product Designer

PRE POBOČKU V PRAHE: Máš dostatok skúseností na to, aby si zo zadania klienta navrhol skvele fungujúci digitálny produkt alebo službu (predajný web, mobilnú aplikáciu či klientsky portál)?

Nehľadáme niekoho, kto vie len dobre kresliť wireframy, či realizovať užívateľské testovanie. Hľadáme niekoho, kto si trúfne zastrešiť celý proces analýzy a návrhu, vyberie vhodnú kombináciu metód na mieru projektu a bude pre klienta strategickým partnerom.

Niekoho, kto dokáže prezentovať svoj návrh ako top managementu, tak aj vývojárom z realizačného tímu. Či ťa máme volať UX, IxD alebo Digital Product Designer/Architect je na tebe, nám ide o výsledok :).

 • Príprava návrhov koncepcie webu či online/mobilných aplikácií
 • Príprava návrhov užívateľského rozhrania (prototypovanie vo všetkých podobách)
 • Vylepšovanie existujúcich riešení a príprava stratégií rozvoja (obchodná účinnosť, použiteľnosť)
 • Analýza správania sa, potrieb a motivácií užívateľov
 • Účasť na predpredajných aktivitách, podiel na udržiavaní vzťahov a komunikácie so zákazníkmi
 • Spolupráca s kreatívnym oddelením a grafikmi v rámci prípravy konceptu web riešenia
 • Dohľad na kvalitu výstupov voči pôvodnému konceptu – Interný Product Owner
 • Dĺžka praxe nie je dôležitá
 • Pokročilé praktické skúsenosti s návrhom UX a užívateľských rozhraní (UXD)
 • Veľmi pokročilá znalosť nástroje Axure RP (pokročilé interaktívne prototypy)
 • Pokročilá znalosť nástrojov webovej analytiky (Google Analytics, Google Tag Manager, prípadne iné)
 • Záujem o online technológie, vrátane aktuálnych trendov v oblasti analýzy a návrhu online riešení
 • Schopnosť rýchlo sa učiť nové postupy a byť kreatívny v myslení
 • Veľmi dobré komunikačné a prezentačné schopnosti
 • Schopnosť samostatnej práce a riadenia vlastného času; Profesionálne vystupovanie
 • Znalosť českého jazyka na úrovni rodeného hovoriaceho
 • Možnosť pracovať na zaujímavých projektoch pre veľké medzinárodné i české spoločnosti
 • Rozvoj vzťahov so širokou škálou klientov
 • Zázemie poprednej českej spoločnosti vo svojom odbore
 • Prácu v mladom a kreatívnom kolektíve, vo veľmi priateľskej a neformálnej atmosfére
 • Interné i externé školenia, angličtina
 • Voliteľne pohyblivú pracovnú dobu vrátane možnosti homeoffice
 • Istotu zaujímavého, pevného finančného ohodnotenia
 • Projektové a obchodné provízie a bonusy
 • Štandardnú dovolenku doplnenú o "sickdays"

Mám záujem o túto pozíciu

Odesláním tohoto formuláře dávate společnsti Lundegaard a.s. souhlas ke zpracování vašich osobních údajů za účelem výběrového řízení na výše uvedenou pozici.

showMore

Po vyplnění formuláře a stisknutí tlačítka Odeslat dáváte společnosti Lundegaard a.s., sídlem Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, zápis v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 23149 vedenou u Městského soudu v Praze, IČ: 256 87 221, DIČ: CZ25687221, zastoupené předsedou představenstva, Ondřejem Fatkou jakožto správci (dále jen společnost) souhlas ke zpracování vašich osobních údajů.

Udělení souhlasu se vztahuje zejména na údaje identifikační, kontaktní, případně další, jejichž poskytnutí v požadovaném rozsahu, evidence a uchovávání je společnosti uloženo obecně závazným právním předpisem (v případě uzavření smluvního vztahu), anebo je jejich evidence a přechodné uchování, na základě oprávněného zájmu, pro společnost významné z hlediska rozhodování o uzavření smluvního vztahu.

Výše uvedené osobní údaje jsem Společnosti osobně poskytl/a vědomě, za účelem uskutečnění výběrového řízení a dočasného vedení mé osobyv evidenci uchazečů o pozici uvedenou na této stránce, případně v evidenci uchazečů o obdobnou pozici na nezbytně nutnou, resp. se společností dohodnutou dobu.

Tento souhlas poskytuji společnosti dnem odeslání na dobu určitou do 30. června 2021.

Beru na vědomí, že podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) mám právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat od společnosti informaci, jaké osobní údaje o mé osobě zpracovává,
 • požadovat od společnosti vysvětlení ohledně způsobu zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat od společnosti výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Svoje skúsenosti som popísal v priloženom životopise (CV).
Maximálna veľkosť súboru je 10MB
showMore

Rád bych zvýšil své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnost Lundegaard a.s., sídlem Papírenská 180/1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, zápis v obchodním rejstříku pod spisová značka B 23149 vedenou u Městského soudu v Praze, IČ: 256 87 221, DIČ: CZ25687221, nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účel nabídky obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu určitou do 30. června 2021. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti/í, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.