Rozvoj partnerskej siete

Vyrobíme riešenia poskytujúce partnerskej alebo distribučnej sieto akúkoľvek podporu pre samoobslužné či automatizované riešenia ich potrieb. Ide o informačné portály, ktoré sú zamerané na zdieľanie predajných a podporných informácií smerom k partnerom. Vytvárame tiež samoobslužné portály umožňujúce partnerom realizáciu aktivít bez zásahu dodávateľa.

Naše referencie

Ďalšie riešenie