Priamy predaj

Navrhujeme a realizujeme riešenia podporujúce celý predajný proces alebo jeho časť v digitálnom prostredí. Od generovania leadu, cez podporu zákazníka pri rozhodovaní, príprave podkladov až po samotné uzatvorenie zmluvy či realizáciu objednávky.

Naše referencie

Ďalšie riešenie