Webový portál

Webový portál

Online služby pomáhajú zákazníkom udržať s vami kontakt a zároveň im uľahčujú život. Sprístupnenie personalizovaných informácií v klientskej zóne alebo netradičný obsah v podobe napríklad produktového konfigurátora s možnosťou priamej objednávky a sledovaním priebehu jej spracovania sú len zlomkom možností. Určite sa pozrite na naše referencie a nechajte sa inšpirovať.

Za portálové riešenie je možné v praxi považovať taký web, ktorý poskytuje informácie preberané z interných alebo externých systémov prevádzkovateľa cieľovým skupinám užívateľov na základe ich identity. Je to riešenie dostatočne výkonné a robustné, aby umožnilo ďalší plynulý rozvoj portálu a pokrylo časom narastajúce nároky na výkon i nové funkcionality.

Čo webový portál najčastejšie ponúka

 • centrálny prístup k inak decentralizovane uchovávaným informáciám, t.j. integráciu na interné a externé zdroje dát,
 • možnosti personalizácie obsahu pre cieľové skupiny užívateľov (napr. klienti, partneri, zamestnanci), na požadovanej úrovni zabezpečenia,
 • aktívne interakcie užívateľov,
 • jednotný spôsob prihlasovania a evidencie užívateľov (SSO - single sign-on),
 • silné vyhľadávacie jadro schopné zahrnúť všetky zdroje informácií,
 • silnú prevádzkovú platformu umožňujúcu plnohodnotnú prevádzku a rozvoj portálu, poskytujúcu nástroje na jednoduchú decentralizovanú správu (Liferay, CMS LARS Vivo),
 • podporu rôznych klientskych platforiem (viackanálová – multichannel - komunikácia) a schopnosť výmeny dát v štruktúrovanej podobe,
 • vhodnú informačnú architektúru podporujúcu stanovené ciele portálu a umožňujúcu prehľadne a užívateľsky prívetivo prezentovať veľké množstvo informácií.

Chcem toto riešenie

Kladieme dôraz na:

 • Kvalitnú koncepciu portálu (účel, cieľová skupina, poskytované informácie a hlavne návrh prínosných online služieb a funkcií).
 • Návrh súvisiacich e-business procesov (toky dát a životné cykly obsahov, vrátane návrhu zodpovedností za ich aktualizáciu).
 • Užívateľsky prívetivú informačnú architektúru a ovládanie.
 • Zodpovedajúcu technickú platformu (CMS LARS Vivo, MS SharePoint, alebo inú), umožňujúcu nasadenie potrebných online služieb a funkcií, ich rozvoj, previazanie na ostatné systémy a ovládateľnosť.
 • V neposlednom rade zaistenie bezchybnej prevádzky a rozvoja.

Výhody

Výkonnosť a bezpečnosť

Výkonnosť a bezpečnosť sú alfou a omegou každého portálu. Naše riešenie musí "prežiť" vysokú záťaž - ako napríklad web Letisko Praha, keď "buchne" sopka na Islande. Sme zvyknutí na vykonávanie bezpečnostných auditov a dodržiavanie zásad vývoja bezpečných webových aplikácií.

Rozšíriteľnosť

Webový portál sa nerobí na krátku dobu - jeho životnosť typicky dosahuje štyri a viac rokov. Po túto dobu musí byť pripravený na nové požiadavky - ako na funkcionalitu, tak aj na vzhľad. To všetko sme schopní realizovať rýchlo a efektívne po celú dobu životnosti portálu.

integrácia

Webový portál nežije na internete sám - je zdrojom dát a informácií pre iné systémy a naopak preberá ich z interných a externých zdrojov. Z toho dôvodu kladieme dôraz na prepojenie (integráciu) portálu s okolitým svetom, vrátane zaistenia potrebnej výkonnosti a bezpečnosti.

Ďalšie riešenia

Chcem toto riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!