Zvyšovanie ďalších predajov

Na základe analýzy dát o zákazníkovi a jeho správaní (nielen v klientskej zóne) dokážeme prezentovať personalizované ponuky. Tie potom svojou relevanciou generujú nákupy ďalších služieb.

Naše referencie

Ďalšie riešenie