Webová integrácia

Kvalitná realizácia webového projektu vyžaduje zapojenie celého radu kompetencií: návrh stratégie, design, vývoj, testovanie, nasadenie, servis a zlepšovanie výkonnosti. Špecialistov s týmito zručnosťami vieme správne namiešať a všetko projektovo riadiť. Poďte do toho s nami.

Čo je webová integrácia

Pojmom webová integrácia označujeme proces spojujúci výstupy všetkých činností a komponentov nutných na realizáciu webového projektu ako celku.

Webový integrátor

Partner, ktorý zadávateľovi garantuje, že projekt prebehne v súlade s pripravenou špecifikáciou a zaistí koordináciu všetkých potrebných činností, je webový integrátor. Ten hrá v projekte rolu hlavného kontaktu pre zadávateľa a riadi celý projekt.

interactive systems

Webový integrátor

Digitální agentura

Systémový integrátor

Rola webového integrátora

Projekt nie je krabicovým produktom, ale službou dodávanou na kľúč. Najčastejšie ide o dlhodobú spoluprácu, ktorá ovplyvňuje obchodné procesy a je teda pre firmu kľúčová. Hovoríme tu teda o vzťahu na úrovni strategického partnerstva zadávateľa a webového integrátora.

Webový integrátor koordinuje práci všech subjektů, zapojených do projektu a často sám dodává určitou část nebo i celé webové řešení (od návrhu, přes vývoj až po provoz).

Rola webového integrátora

Ako vám pomôžeme v Lundegaarde.

01

Vyžaduje projekt zapojenie ďalších vašich partnerov prípadne viac vašich interných tímov?

02

Vyžaduje projekt silné projektové riadenie s vyšším dôrazom na formálnosť a použitú metodiku?

03

Bude projekt obsahovať pre vás špecifické funkčné celky, ktoré vyžadujú použitie postupov softwarového inžinierstva?

04

Plánujete ďalší rozvoj a vyžadujete garanciu odozvy na vaše požiadavky?

05

Je/ bude prevádzka riešenia pre vás kritická a vyžaduje garantovanú dostupnosť a odozvu zo strany dodávateľa?

06

Predpokladáte napojenie na vaše interné systémy alebo systémy tretích strán?

07

Požadujete, aby váš projekt poskytoval štruktúrované dáta svojmu okoliu?

Potrebujete webového integrátora?

Ak si aspoň na jednu z otázok odpoviete kladne, potom hľadajte skúseného partnera v oblasti webovej integrácie. Zaoberáme sa integračnými projektmi od čias nášho vzniku. V Lundegaarde máme skúsené tímy s expertízou naprieč všetkými disciplínami webovej integrácie. Silný tím projektového managementu dokáže odriadiť veľké projekty, či už modernými agilnými metodikami alebo sekvenčným „waterfall“ spôsobom. Máme skúsenosti s implementáciou systému dodania projektu viac dodávateľom - Multi Vendor Platform (MVP). A hlavne máme radi komplexné výzvy a baví nás nachádzať najvhodnejšie riešenia pre konkrétny cieľ.

Viac o webové integrácii na našom webe www.web-integration.info

Blog o webovej integrácii

Řešte lidem reálný problém – web z pohledu použitelnosti, užitečnosti, účelnosti a přístupnosti

Co znamená použitelnost, užitečnost, účelnost a přístupnost a jak na ně brát ohled při vývoji nejen web integračního projektu.

14.08.2018

Celý článok