Digitálna transformácia

Prechod na digitálne technológie má zásadný vplyv na všetky procesy firmy. Prináša flexibilitu a možnosť rýchlejšie reagovať na zmeny, stáva sa konkurenčnou výhodou. Zvíťazíte, pokiaľ do toho pôjdete naplno a budete neustále inovovať.

Čo je digitálna transformácia

Čo je digitálna transformácia

Digitálna transformácia označuje zásadnú zmenu, ktorá je sprevádzaná prechodom na digitálne technológie vo všetkých aspektoch ľudského správania. V spojení s podnikaním túto zmenu prenáša na všetky procesy firmy, od predaja a starostlivosti o zákazníka cez internú komunikáciu, fungovanie firmy, nábor a prácu so zamestnancami až po ďalšiu oblasť pôsobenia firmy.

V Lundegaarde pomáhame uspieť v digitálnej transformácii

Našou víziou a zároveň denným chlebom je pomáhať pripravovať firmy na digitálnu budúcnosť. Už od roku 1997 pomáhame prevádzať firmy digitálnymi zmenami, skúmame vývoj v digitálnych odboroch a posun v technológiách a umožňujeme im tak veci vidieť v kontexte, jasnejšie a včas. Sme strategickým partnerom a pre firmy naprieč odvetviami dodávame od konceptov, cez vývoj, až po nasadenie a prevádzku digitálnych platforiem.

„Všetkým, čo robíme, zefektívňujeme fungovanie firiem a zjednodušujeme ľudom život.“

Ako nás ovplyvňuje

01

Efektivita práce zamestnancov

Digitálne technológie zrýchľujú komunikáciu, uľahčujú rozhodovanie a umožňujú pracovať na diaľku. Zamestnanci sa tak môžu venovať činnostiam, ktoré rozvíjajú biznis firmy.

02

Firemná kultúra

Nový spôsob komunikácie a nové pracovné postupy kladú veľké nároky na schopnosť zamestnanca rýchlo sa učiť a prispôsobovať sa zmenám. Transformácia na digitálne technológie musí ísť ruka v ruke so zmenou firemnej kultúry, ktorá toto musí reflektovať.

03

Flexibilita a rýchlosť reakcie

Digitalizácia a automatizácia procesov prinesie firme väčšiu flexibilitu a schopnosť lepšie a rýchlejšie reagovať na zmeny v odvetví a spoločnosti všeobecne.

04

Inovácie

Digitálna transformácia je kontinuálny proces. Firmy musia neustále inovovať, aby si udržali svojich zákazníkov a čo je najmä dôležité, svojich zamestnancov.

05

Zákazník je pán – rýchlosť, samostatnosť a komfort

Zákazník si môže nakúpiť produkt, zriadiť službu alebo nastaviť jej parametre z pohodlia domova. To, akú skúsenosť pri interakcii so zákazníkom firma ponúkne, rozhodne, či zákazník nakúpi alebo pôjde ku konkurencii.