Korporačné UX

Netrápte vašich zamestnancov a obchodných partnerov používaním neprehľadných a zložitých aplikácií, vyplatí sa vám to.

Sú vaši zamestnanci nútení používať aplikácie, ktoré sú neprehľadné/pomalé/zložité a bránia im robiť ich prácu dobre? Ako je možné, že i aplikácie postavené na najmodernejších technológiách a prepracovaných business analýzach sú užívateľmi odmietané?

Často k tomuto dochádza v technology/business driven projektoch, kde je drvivá časť analýzy a návrhu venovaná výberu technológií a analýze business požiadaviek. Chýba tu ale jedna podstatná zložka – zapojenie užívateľov.

Korporačné UX zapojuje do návrhu i realizácie interných aplikácií a systémov užívateľský pohľad (UX - User Experience), zlepšuje tým prijatie aplikácie užívateľmi a podstatne tak zvyšuje budúci úspech riešenia. V rámci návrhu zohľadňujeme, kto bude užívateľom, aké má potreby/motivácie/obmedzenia, čo ovplyvňuje jeho správanie sa a rozhodovanie. V prípade zlepšovania existujúcich riešení potom hľadáme, čo mu bráni v používaní produktu a napĺňaní jeho cieľov.

Čo vám to prinesie

+83%

Obchodný výkon (KPIs)

-40%

Počet zmenových požiadaviek

-56%

Znižuje náklady na školenia

-50%

Doba vývoja aplikácie

-90%

Znižuje náklady na podporu

Ako postupujeme

Využívame štandardizovaný proces prípravy návrhu, zameraný na užívateľa - User-centered design (UCD).

Plán – Špecifikovať požiadavky

Určiť obchodné požiadavky a užívateľské ciele, ktoré musia byť splnené, aby bol produkt úspešný.

Analýza a výskum - Špecifikovať kontext použitia

Identifikovať človeka, ktorý bude produkt používať, na čo ho bude potrebovať a aké má podmienky na jeho použitie.

Návrh - Vytvoriť dizajnové riešenie

Tato časť procesu je typicky vykonávaná v niekoľkých iteráciách, budovaná od hrubého konceptu až po kompletný dizajn – návrh informačnej architektúry, interakcií, vizuálnej podoby.

Adaptácia – Prispôsobiť návrh aktuálnym potrebám a obmedzeniam

Prispôsobenie finálneho návrhu pred, ale i počas realizácie aktuálnym potrebám a obmedzeniam, ktoré neboli zohľadnené v návrhu (zmeny priorít klienta, technologické obmedzenia,…).

Posúdenie - Posúdiť dizajn

Najdôležitejšia časť procesu – posúdenie pomocou testovania skutočnými užívateľmi (ideálne čo najskôr, na prototype). Kvalitné testovanie napomáha výrobe dobrého digitálneho produktu.

Zameriavame sa na

 • Prezentácie produktov/služieb
 • Kalkulátory
 • Systémy na uzatváranie kontraktov
 • B2B portály
 • Intranety
 • Systémy pre Call Centra
 • Reporting (BI)
 • CRM
 • Workforce Management Systém

Naše referencie

Vývoj korporačnej bankovej platformy Business 360
Vývoj korporačnej bankovej platformy Business 360
 • Starostlivosť o vášho zákazníka
1. 10. 2018

Vývoj korporačnej bankovej platformy Business 360

Nový portál moneta.cz
Nový portál moneta.cz
 • Starostlivosť o vášho zákazníka
30. 7. 2018

Nový portál moneta.cz

Chcem podobné riešenie

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!