Softvérový vývoj

Softvérový vývoj

Aplikačné platformy

PHP

Základom našej webovej produkcie je platforma PHP a architektúra LAMP, na ktorej je tiež postavený náš vlastný portálový produkt CMS LARS Vivo. Náš tím špecialistov zvláda taktiež riešenia postavené na frameworkoch Nette a Phalcon. V PHP vývoji dôsledne využívame nástroj na riadenie závislostí Composer a nástroj Ping.

JAVA

Máme rozsiahle skúsenosti s návrhom a implementáciou informačných systémov a webových transakčných aplikácií pomocou využitia technológií JEE (Java Enteprise Edition), Groovy/Grails frameworku a taktiež s vývojom natívnych mobilných aplikácií pre platformu Android. Na automatizáciu zostavenia a riadenia závislostí kódu využívame nástroje Maven, Ant a Gradle. Na vývoj portálových riešení využívame platformu Liferay.

Microsoft .NET

Na vývoj online aplikácií určených na nasadzenie do prostredia Microsoft (IIS, Windows Azure platform) využívame technológie Microsoft .NET a ASP.NET MVC, na implementáciu podnikových portálov a intranetov využívame portálovú technológiu Microsoft SharePoint.

Databázové systémy

Základom integračných riešení zostáva použitie transakčných relačných databáz. Na jednoduchšie webové riešenia využívame databázové systémy MySQL/InnoDB a PostgreSQL, na podnikové riešenia zasa často Oracle a Microsoft SQL Server. Tam, kde je možné využiť ich prednosti, nebojíme sa do projektu zapojiť tiež noSQL databázy (CouchDB).

Chcem túto službu
  • Multiplatformnosť - sme schopní dodať riešenia na všetkých troch hlavných "webových" platformách
  • Užívateľská prívetivosť - pri vývoji vždy kladieme veľký dôraz na užívateľské prostredie a použiteľnosť
  • Performance - zameriavame sa na ladenie výkonnosti

Výhody

Nástroje a procesy

Vo vývoji využívame, bez ohľadu na zvolenú aplikačnú platformu, na správu a riadenie zmeny zdrojového kódu distribuovaný verzovací systém Git, verzovacie workflow Git flow a systém sémantického verzovania. Aplikujeme dôsledne princípy kontinuálnej integrácie, code review, automatizovaného testovania a nasadzovánie do testovacích, akceptačných a produkčných prostredí s podporou nástrojov Atlassian JIRA, Confluence a Stash, HipChat IM, Bitbucket.org a Jenkins CI. 

Agilita

Náš prístup k realizácii dodávky služieb zákazkového vývoja je plne v súlade s princípmi agilného projektového riadenia, ktoré sa snažíme vo vývoji zákazníckych riešení aplikovať v maximálnej možnej miere -  ako v implementácii a koncepčnom rozvoji (release managementu) nových riešení použitím metodológie SCRUM, tak aj v servise s využitím princípov Kanban.

TEstovanie (QA)

Dôraz vo vývoji na zákazku kladieme na bezchybnosť, bezpečnosť a výkon a kvalitu overujeme kontinuálne QA procesom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek našej produkcie. Príprava prevádzky zákazníckych riešení ako aj bezpečnostné testovanie podľa štandardu OWASP prebieha v úzkej spolupráci s vlastným tímom prevádzkových špecialistov.

Ďalšie služby

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Web Building
Web Building

Web Building

Testovanie
Testovanie

Testovanie

Projektové riadenie
Projektové riadenie

Projektové riadenie

Copywriting
Copywriting

Copywriting

Chcem túto službu

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!