Riadenie web integračných projektov

Riadenie web integračných projektov

Pri realizácii projektov volíme štandardné i agilné metódy projektového riadenia. Vždy ale také, aby vyhovovali našim klientom a zároveň viedli k dodržaniu základných parametrov projektu – času, rozpočtu a kvality.

Odlišujeme sa tým, že sa dlhodobo venujeme web integračným projektom v oblasti finančníctva, farmácie a retailu. Nami vyslaní odborníci tak nedisponujú iba získanými skúsenosťami a certifikáciami, ale aj zázemím spoločnosti, ktorá im dokáže pomôcť pri riešení akýchkoľvek komplexných či krízových situácií.

Externé riadenie projektov (Outsourcing projekt manažmentu)

Nemáte dostatok kvalifikovaných kapacít na zaistenie riadenia Vášho projektu? Hľadáte riešenie pre zaistenie Vašich záujmov a očakávaní pri realizácii projektov s externými dodávateľmi?

Služba outsourcing projekt managementu je najrýchlejšia cesta ako získať kvalifikované kapacity pre Váš projekt či program.

Kedy zvážiť outsourcing?

  • Pri realizácii jednorazového / rozsiahleho a typovo odlišného projektu.
  • Pri nízkom počte zamestnancov – nedostatočných kapacitách.
  • Pri nedostatku know-how / času na vyškolenie projekt manažéra.

Už 17 rokov sa v Lundegaard špecializujeme na WEB INTEGRAČNÉ projekty v oblastiach finančníctva, farmácie a retailu.

Naši školení a certifikovaní (PMI, Prince2, Scrum) projektoví manažéri Vám radi pomôžu s realizáciou Vašich projektov. Podľa typu zákazky, preferencií klienta a jeho firemnej kultúry používame štandardné i agilné metódy „projektového riadenia“.  V rámci komplexných web-integračných projektov zaisťujeme ako produktovú a projektovú dokumentáciu, tak i riadenie dodávok tretích strán či ďalších subdodávateľov.

Chcem túto službu
  • Kvalitná a efektívna koordinácia všetkých subjektov zapojených do projektu.
  • Silné projektové riadenie s dôrazom na použitú metodiku.
  • Vysoká úroveň skúseností a kompetencií externých zdrojov.
  • Objektivita – externý projekt manažér prináša vyššiu úroveň objektivity, to pomáha k dosiahnutiu vyššej hodnoty výstupu projektu a k naplneniu business požiadaviek.
  • Zo skúseností externého projekt manažéra môže ťažiť celá organizácia, nie len projekt.

Výhody

Štandardy a normy

Máme znalosť najznámejších štandardov pre projektové riadenie. Naša metodika si berie to najlepšie z PMI / PMBOK, spolupracujeme s korporáciami riadiacimi projekty na báze PRINCE2. Náš tím ponúka certifikovaných PMP manažérov.

agilné metodiky

Radi využívame výhody agilného prístupu a agilných metodík na vývoj, ale i celú project governance. Úzka a otvorená spolupráca s klientom je často viac, než nepriestrelný kontrakt a plán. Opierame sa o odborové štandardy ako je SCRUM, KANBAN či DSDM framework.

Know-how a nástroje

Do projektu prinášame odladené know-how, šablóny i nástroje, ktoré sme schopní sprístupniť a spoločne so zákazníkom využívať. Aktuálne využívame primárne produkty firmy Atlassian, ako je JIRA či Confluence.

Ďalšie služby

Webový Front End
Webový Front End

Webový Front End

Softvérový vývoj
Softvérový vývoj

Softvérový vývoj

Web Building
Web Building

Web Building

Testovanie
Testovanie

Testovanie

Copywriting
Copywriting

Copywriting

Chcem túto službu

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!