Webová grafika

Webová grafika

Dobrý grafický dizajn zvyšuje povedomie o značke a zarába peniaze! Priemerný návštevník webových stránok venuje len zlomok sekundy tomu, aby si urobil predstavu o dôveryhodnosti vašej firmy alebo produktu. A práve grafický dizajn je kľúčový prvok, ktorý mnohokrát rozhoduje o tom, či sa z návštevníka stane zákazník. Vo webovom dizajne existuje mnoho možných i nemožných riešení, ale funkčnosť a prehľadnosť pre nás vždy budú na prvom mieste. Našim cieľom je navrhovať taký dizajn, ktorý je prehľadný, spĺňa štandardy prístupnosti a zároveň s užívateľom komunikuje intuitívnym a sviežim štýlom.

Chcem túto službu
  • Responzívny dizajn – navrhujeme weby použiteľné aj na tablete či mobile
  • Bezbariérový web – pri návrhu rešpektujeme pravidlá prístupnosti
  • Správne použitie farieb – sprehľadní základné funkčné prvky a sekcie webu

Výhody

Komplexný pohľad

Grafický návrh koordinovaný s prípravou konceptu a štruktúrou webu zaručí úspešnosť projektu pre cieľovú skupinu.

Individuálny prístup

Každý návrh vychádza z individuálnych potrieb klienta a je pripravovaný v jasnom vztahu k cieľovej skupine.

Servisná grafika

Nové prvky, ako sú reklamné bannery, vždy nadväzujú na štýl pôvodného grafického návrhu webového projektu.

PrÍSTUPNOSť

Pri návrhu dodržiavame najvyššie štandardy prístupnosti a dbáme predovetkým na dostatočné kontrasty farieb a čitateľnosť textu.

SPOLUPRÁCa

Úzka spolupráca s UX špecialistami a vývojárskym tímom zaručuje dizajn, ktorý je v harmónii s konceptom celého projektu.

ODBORNOSť

Našich zamestnancov podporujeme v štúdiu nových trendov, ktoré prenášame do našich grafických návrhov.

Ďalšie služby

Koncept webových projektov
Koncept webových projektov

Koncept webových projektov

Prototypovanie
Prototypovanie

Prototypovanie

Užívateľské testovanie
Užívateľské testovanie

Užívateľské testovanie

SW analýza a dizajn
SW analýza a dizajn

SW analýza a dizajn

Návrh a správa design systému
Návrh a správa design systému

Návrh a správa design systému

Chcem túto službu

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!