Užívateľské testovanie použiteľnosti

Užívateľské testovanie použiteľnosti

„Zapojte reálnych užívateľov do testovania a odstráňte problémy webu rýchlejšie a lacnejšie.“ 

Pomocou užívateľského testovania zistíte, ako váš web (e-shop či mobilnú aplikáciu) používajú skutoční užívatelia a či plní ich očakávania.

Na základe toho odhalíte najväčšie problémy, na ktoré užívatelia narážajú (zistíte, prečo zákazníci nedokončia objednávku vo vašom e-shope).

Čím skôr začnete web testovať, tým skôr odstránite problémy, ktoré môžu zapríčiniť stratu potenciálnych zákazníkov.

ako užívateľské testovanie prebieha:

 1. Vykonáme analýzu cieľových skupín webu a ich potrieb – je nutné vedieť, kto sú užívatelia webu a čo by im mal web ponúknuť.
 2. Pripravíme scenáre testovania – hlavnou častou sú úlohy na základe scenára, ktoré užívatelia vykonávajú. Typicky ide  o akcie, ktoré vykonávajú cieľové skupiny webu – napr. objednanie produktu.
 3. Vyberieme testerov podľa cieľových skupín – vzorka účastníkov testovania zodpovedá cieľovým skupinám webu (ako pokročilejší, tak aj menej skúsení užívatelia internetu)
 4. Vykonáme samotné testovanie použiteľnosti – pod dohľadem skúseného odborníka na použiteľnosť plnia testeri úlohy podľa scenára testovania.
 5. Po dokončení testovania vypracujeme záverečnú správu vrátane odporúčaní.
 6. Odprezentujeme vám výsledky testovania a naše odporúčania.

Kedy túto službu použiť?

Užívateľské testovanie je vhodné realizovať takmer v každej fáze vývoja webu, najmä:

 • Keď začínate vyvíjať nový web – vďaka testovaniu skicy, wireframov, funkčného prototypu či grafiky odhalíte problémy už v počiatku.
 • Pred spustením webu do „ostrej“ prevádzky– vďaka testovaniu sa vyladia detaily a overia hypotézy, ktoré v priebehu návrhu projektu vznikli.
 • Pre plne funkčný web, alebo jeho časť.
Chcem túto službu
 • Spätná väzba od reálnych užívateľov
 • Včasné overenie návrhu  a odhalenie najväčších problémov ešte pred implementáciou
 • Overenie hypotéz a vyladenie detailov z návrhu

Výhody

RýCHLOSť NÁVRHU

Rýchlo môžete demonštrovať a overiť uskutočniteľnosť vášho nápadu. Je tak možné pripraviť viac variantov a vzájomne ich porovnať a overiť na reálnych užívateľoch.

VIZUALIZáCia ZADaNia A sPrESNeNie POŽiADAVieK

Vizualizácia zadania zlepší komunikáciu medzi zadávateľmi a realizačnými tímami. Minimalizujete tým počet zmien v ďalších fázach realizácie.

SPrESNeNie ODHADov PRáCNOSTI A zNÍŽENie NÁKLADov NA VÝVOJ

Vďaka odladenému návrhu spresnitíte odhad prácnosti, znížite náklady na implementáciu a minimalizujete riziká ďalšieho vývoja.

Ďalšie služby

Koncept webových projektov
Koncept webových projektov

Koncept webových projektov

Prototypovanie
Prototypovanie

Prototypovanie

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

SW analýza a dizajn
SW analýza a dizajn

SW analýza a dizajn

Návrh a správa design systému
Návrh a správa design systému

Návrh a správa design systému

Chcem túto službu

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!