Softvérová analýza a návrh aplikácií

Softvérová analýza a návrh aplikácií

Analýza požiadaviek na informačný systém (či už webovú aplikáciu alebo portál) pre nás predstavuje nástroj, s ktorého použitím sme schopní určiť, aké konkrétne riešenie zákazník potrebuje. Na základe tejto analýzy zostavujeme katalóg požiadaviek, ktoré musí nový systém splniť. Tento katalóg je následne možné využiť na vyhodnotenie výberového konania, špecifikáciu zadania pre dodávateľa a nakoniec aj na overenie, či dodaný informačný systém skutočne spĺňa všetky požiadavky.

Chcem túto službu
  • Prispôsobenie rozsahu a podrobnosti výstupov potrebám projektu
  • Zachovávanie obvyklých prostriedkov softvérového inžinierstva (UML)
  • Veľmi časté využitíie prototypovania

Výhody

vykonateľnosť

V rámci analýzy požiadavieka najmä návrhu výsledného riešenia zohľadňujeme i následný vývoj, predovšetkým určený finančný rámec.

Koncentrácia na to podstatné

V prípade niektorých projektov popíše podstatnú časť výsledného riešenia prototyp. Vďaka tomu je možné sústrediť sa na funkčne špecifické a zložité časti.

UCelené zadanie

Našou snahou je dodať ucelené zadanie, ktoré je možné použiť ako na samotný vývoj, tak aj na vyhlásenie výberového konania na dodávateľa výsledného riešenia.

Ďalšie služby

Koncept webových projektov
Koncept webových projektov

Koncept webových projektov

Prototypovanie
Prototypovanie

Prototypovanie

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Užívateľské testovanie
Užívateľské testovanie

Užívateľské testovanie

Návrh a správa design systému
Návrh a správa design systému

Návrh a správa design systému

Chcem túto službu

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!