Koncepty webových projektov

Koncepty webových projektov

Stojíme si za tým, že príprava kvalitného konceptu zásadne ovplyvňuje úspešnosť nielen webových projektov. Preto táto aktivita nechýba v žiadnom z nami realizovaných projektov a často sa na nej podieľame aj v projektoch, ktoré klient realizuje vlastnými prostriedkami alebo s ďalším dodávateľom. Príprava konceptu zahŕňa ako fázu výskumu a analýzy, tak aj samotného návrhu (prototypovanie, užívateľské testovanie, webová grafika). Cieľom je pripraviť podklad pre realizačné fázy projektu, ktorý odpovie na otázky ČO, PREČO a AKO má byť vyrobené. Vychádzame pri tom z prístupu užívateľsky orientovaného návrhu (User Centered Design), ktorý sa nezameriava len na potreby užívateľa, ale zohľadňuje aj obchodné ciele a možno technologické obmedzenia

Vďaka využitiu prototypovania sa taktiež významne znižuje rozsah a význam písanej dokumentácie, ktorá je nahradená interaktívnymi modelmi simulujúcími funkcie výsledného webového projektu.

V rámci detailného konceptu riešime najmä:

  • plán projektu, stratégiu a ciele,
  • cieľovú skupinu,
  • obchodné požiadavky, 
  • informačnú architektúru a štruktúru obsahu,
  • wireframes, prototypy (rozloženie jednotlivých stránok a obrazoviek),
  • technické aspekty,
  • projektový rozmer (časové a rozpočtové mantinely).
Chcem túto službu
  • Zohľadnenie obchodných cieľov, technológií i potrieb užívateľov
  • Vychádzame z prístupu užívateľsky orientovaného návrhu
  • Správnosť návrhu overujeme na reálných uživateľoch

Výhody

Komplexné zadanie pre výrobu

Interaktívny prototyp celkom jasne popisuje funkcie webového projektu, znižuje dôležitosť písaného zadania a zabraňuje jeho chybnej interpretácii.

presnejšie ODHADy A zNÍŽENie NÁKLADov

Vďaka detailnému návrhu získáte presnejšie odhady prácnosti, znížite náklady na vývoj riešenia a minimalizujete možné riziká. 

Užívateľské testovanie

Testovanie návrhu webového projektu na skutočných užívateľoch predstavuje neoddeliteľnú súčasť prípravy konceptu.

Ďalšie služby

Prototypovanie
Prototypovanie

Prototypovanie

Webová grafika
Webová grafika

Webová grafika

Užívateľské testovanie
Užívateľské testovanie

Užívateľské testovanie

SW analýza a dizajn
SW analýza a dizajn

SW analýza a dizajn

Návrh a správa design systému
Návrh a správa design systému

Návrh a správa design systému

Chcem túto službu

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!