Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint

Platforma Microsoft SharePoint predstavuje bezpečné miesto na uloženie a zdieľanie informácií spoločnosti. SharePoint najčastejšie využívame na realizáciu intranetov, ktoré umožňujú spoločnostiam jasne riadiť tok informácií, zdieľať znalosti medzi zamestnancami a podporovať ich tvorivú činnosť.

Chcem tento produkt
  • Zdieľanie vlastného obsahu, zostavovanie pútavých webov
  • Využitie sociálnych sietí, zdieľanie nápadov a vlastných výsledkov
  • Účinné riadenie projektov, neustále prepojenie členov tímu

Výhody

Optimalizácia nákladov

Sharepoint vďaka svojej flexibilite a možnosti škálovania umožňuje vývoj a implementáciu riešenia presne spĺňajúceho potreby organizácie. Systém kladie veľký dôraz na bezpečnosť informácií a taktiež sa prispôsobuje technologickému vývoju. Platforma SharePoint preto dokáže uchovať a spracovať obrovské množstvo dát rýchlejšie a s nižšími nákladmi, než iné riešenia.   

riadenie bezpečnostných rizík

V súlade s regulačnými normami a prevenciou neoprávneného prístupu k dôležitým obchodným a osobným informáciám je riadenie bezpečnostných rizík dlhodobou prioritou organizáce a jej IT oddelenia. Hlavnou požiadavkou je možnosť riadenia prístupu k informáciám a monitorovanie aktivity. SharePoint poskytuje mnoho možností na automatizáciu procesov bezpečnostnej politiky. 

ORGANIZáCia PRÁCE

Platforma SharePoint podporuje koncových užívateľov prostrednictvom radu nástrojov a riešení, ktoré im umožňujú využívať automatizované procesy v spoločnosti. Tieto nástroje pomáhajú zaistiť konzistenciu a spoluprácu medzi užívateľmi a zároveň umožňujú pracovníkom IT oddelenia sústrediť vlastný čas na ďalšie inovácie. 

Ďalšie produkty

Liferay
Liferay

Liferay

CMS Lars Vivo
CMS Lars Vivo

CMS Lars Vivo

KLUSTR Platform
KLUSTR Platform

KLUSTR Platform

Lifetrace
Lifetrace

Lifetrace

Signotec
Signotec

Signotec

{ "xs" : 12, "ms" : 6 , "sm" : 6, "md" : "2_4" }

Chcem tento produkt

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!