Lifetrace

Lifetrace
Lifetrace

Nefunkčný web je ako zatvorená predajňa s frontom ľudí pred ňou. Je to strata peňazí, zákazníkov a prestíže. Odhaľte problémy so stabilitou a výkonom vášho webu ešte skôr, ako nastanú.

Lifetrace je komplexný a zároveň prehľadný technický monitoring systému nielen pre váš portál, ale aj ďalšie podporné systémy. Včas vás upozorní na možné problémy so stabilitou, výkonom, rýchlosťou odozvy alebo na iné ukazovatele.

Aplikácia Lifetrace poskytuje prehľadné užívateľské rozhranie, v ktorom je možné sledovať konkrétne štatistiky a správanie systému v prehľadných grafoch, sledujete stav systému v kontexte. Vďaka tomu môžete vopred odhaliť problémy, identifikuje ich príčinu, zvýšiť stabilitu systému a tým aj podporiť pozitívnu skúsenosť koncového používateľa.

V Lundegaarde máme veľké skúsenosti s tvorbou veľkých portálov. Produkt Lifetrace vám pomôžeme nainštalovať, nastaviť, pripraviť špeciálne reporty na mieru a dlhodobo ho s vami rozvíjať.

Chcem tento produkt
  • Sprístupňuje množstvo metrík v prehľadnej grafickej forme s možnosťou alertingu (upozorňovania)
  • Umožňuje rýchle nastavenie metrík
  • Umožňuje zobrazovať metriky v reálnom čase
  • Dáva možnosť technického dotazovania na stav systému
  • Poskytuje pohľad do hĺbky na konkrétnu informáciu
  • Ukazuje efekty zmien po nasadení

Výhody

Včasná identifikácia a predchádzanie problémov

Zber diagnostických dát a nastavení upozornenia. Po vyriešení nového problému možno ľahko vystaviť nové metriky.

Rýchlejšie a efektívnejšie riešenie incidentov

Riešenie v kontexte - metriky v grafoch a súvislostiach, možnosť pohľadu do histórie a porovnávania časových radov.

Bez technologického obmedzenia

Kompatibilita so všetkými významnými prostrediami (Java, PHP, .NET, Bash, Go, Python atď.)

Ďalšie produkty

Liferay
Liferay

Liferay

Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

Signotec
Signotec

Signotec

CMS Lars Vivo
CMS Lars Vivo

CMS Lars Vivo

KLUSTR Platform
KLUSTR Platform

KLUSTR Platform

{ "xs" : 12, "ms" : 6 , "sm" : 6, "md" : "2_4" }

Chcem tento produkt

Požiadavka
* Polia označené hviezdičkou "*" sú povinné!