Tato aplikace funguje nejlépe s povoleným JavaScriptem.

Lead generation microsite a tvorba online strategie pro Hypostroj.cz

Realizováno 2016

Ilustrační obrázek s textem - Lead generation microsite a tvorba online strategie pro Hypostroj.cz

Situace

Společnost Fincentrum poptávala komplexní řešení vhodné na propagaci poradenských služeb v oblasti sjednávání nových hypoték a refinancování hypoték.

Primárním cílem bylo vytvořit platformu pro lead generation pro segment hypoteční poradenství. Původním požadavkem bylo připravit jednoduchou webovou platformu, která bude umožňovat srovnání výhodnosti běžných bankovních produktů a jenž bude propagovat reálně dosažitelné sazby při využití služeb finančního poradenství od Fincentra.

Z tohoto zadání následně vyplynula potřeba vytvořit novou responzivní microsite. Nové webové stránky měly sloužit jako hlavní podpůrný prodejní kanál a záchytný bod pro vybrané činnosti on-line marketingu a být cílovou stránkou (tzv. landing page) s dostatečnou přesvědčovací argumentací a silným konverzním efektem. Součástí zadání bylo také nastavení pokročilejší webové analytiky.

Řešení

Klientovi jsme pomohli s kompletním realizací nového webu propagující hypoteční poradenství – od prvotního konceptu až po následnou realizaci. Na základě vstupní specifikace jsme vytvořili microsite na míru, jenž reflektuje závěry vyplývající z on-line strategie pro získávání nových leadů pro poradenství v oblasti hypoték a jejich refinancování.

Kostru webu tvoří přehledné stránky, kde jsou nastíněny možné scénáře, jež odpovídají potřebám definovaných cílových skupin. Celá komunikace je pak postavena tak, aby byla budována důvěra a úspěšně komunikována hlavní myšlenka, spočívající v doporučení finančního poradenství.

solution.png

Výsledek

Pro klienta jsme navrhli web tak, aby byl intuitivní a měl přímočarou konverzní trasu pro zajištění vysokého konverzního poměru a sloužil jako hlavní lead generation kanál pro oblast finančních služeb. Webová prezentace je responzivní (RWD), je tedy uzpůsobena pro zobrazení na všech typech zařízení (desktop, tablet, mobil).

Pro klienta jsme v prvotní fázi připravili kreativní koncept a dokument, jehož součástí byl také rozbor budoucí obsahové strategie a doporučení vztahující se k využití dalších možných příležitostí u jednotlivých digitálních kanálů. Výsledným výstupem pak byl nejenom nový web, ale i dokument shrnující problematiku on-line marketingu se zaměřením na požadavky klienta a cíle webu.

result.png

Nechali jsme si vytvořit soubor microsites, které slouží jako lead generation kanál pro naše online aktivity. Výsledná aplikace funguje dobře a spolehlivě.

Kateřina Tomanová
Project Manager, Fincentrum

Máte zájem s námi spolupracovat?

Pošlete nám svůj kontakt. Rádi se vám ozveme zpět.

Kontaktujte nás