Tato aplikace funguje nejlépe s povoleným JavaScriptem.

"E-signing“ a dematerializace

Realizováno 2013

Ilustrační obrázek s textem - "E-signing“ a dematerializace

Situace

Cílem projektu bylo vymyslet a následně realizovat technologie pro digitální podepisování úvěrových smluv (E-signing) a integrovat tuto část v rámci řešení kompletní „dematerializace agendy“, tj. odbourání listinných dokumentů z prodejního procesu („Paperless koncept“).

Řešení

Součástí řešení byla prvotní rešerše možností a technologické proveditelnosti záměru zavést možnost tzv. vizuálního elektronického biometrického podpisu. Po zhodnocení možností, vyrobení „proof of concept“ prototypů a zvážení legislativních aspektů bylo s klientem zvoleno a realizováno řešení postavené na technologiích společnosti Signotec.

Samotné řešení se skládá z několika souvisejících částí, zejména: - Vlastní front endové aplikace pro zobrazení podepisovaných dokumentů, sejmutí biometrického podpisu pomocí tzv. „Signature Padu“ a jeho průkazné spojení s podepisovaným dokumentem na prodejním místě - Serverová část poskytující podepisované dokumenty a fungující jako jakási „podatelna“ pro příjem digitálně podepsaných dokumentů a jejich řízené předávání do dalších interních systémů (zejména do DMS) - Úpravy a integrace do partnerského prodejního systému (B2B Extranet), ve kterém dochází k sjednávání smluv a v kterém je pokryt celý proces, počínaje souhlasem se zpracováním osobních údajů a konče u samotného podpisu návrhu smlouvy - Rozšíření a modernizace systému tiskových služeb, které poskytují smluvní PDF dokumenty, nově již připravené na opatření digitálními podpisy

Celé řešení bylo důkladně analyzováno a navrhováno s myšlenkou na bezpečnost, legislativní mantinely a průkaznost vzniklých dokumentů při ověřování či soudním sporu. Naplno jsou využity možnosti formátu PDF (certifikáty, vrstvení verzí s podpisy) a kryptografie (včetně umístění potřebných certifikátů přímo v podpisových zařízeních).

Uživatelské rozhraní a chování bylo specificky navrženo pro prodejní místa klienta. Využívá se koncept dvou monitorů, kdy prodávající osoba plně kontroluje proces a parametry smlouvy a zákazník si na svém monitoru může nezávisle zkontrolovat obsah podepisovaného dokumentu i zpracování svých podpisů.

original (2).jpg

Výsledek

Řešení jsme nasadili u několika klíčových prodejních partnerů klienta. Na daných prodejních místech byl „bezpapírový“ proces praktikován jako prioritní způsob uzavření smlouvy, díky němuž se daří odbavit více žádostí ve stejném čase a výrazně rychleji financovat zákazníkovi samotný úvěr.

“Na pilotních prodejních místech se více než 90 % žádostí prvních dnů uzavíralo jen digitálně.” Během prvních pár dní se podařilo zpracovat několik stovek digitálně podepsaných smluv bez jakýchkoli technických problémů.

Dle hodnocení obsluhy na kontaktních místech jsou digitální smlouvy, oproti klasickému "papírovému" postupu, uzavírány v podstatně kratším čase.

original.jpg

Přijetí zákazníky všech věkových kategorií bylo pozitivní. Řešení plánujeme dále distribuovat do naší partnerské sítě. (...) Na pilotních prodejních místech se více než 90 % žádostí prvních dnů uzavíralo jen digitálně.

Jan Dryje
IT Manager

Máte zájem s námi spolupracovat?

Pošlete nám svůj kontakt. Rádi se vám ozveme zpět.

Kontaktujte nás